НАУКА

НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

У розділі представлені наукові монографії та навчальні посібники розробленні викладачами кафедри КН


МОНОГРАФІЇ


Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак Системи жестової комунікації: моделювання інформаційних процесів. Київ, Наукова думка. 2014. – 228 с.


Монографію присвячено вивченню актуальних проблем моделювання невербальних каналів комунікації. Запропоновано нові методи створення віртуальних моделей людини, синтезу емоційних і мімічних складових на обличчі людини, побудови та керування рухами людини для комп’ютерного моделювання жестового мовлення.

Для фахівців у галузі кібернетики, моделювання, штучного інтелекту, побудови людино-комп’ютерних інтерфейсів, дослідження жестових мов спілкування, а також для студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.


Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак, С.О.Романишин Системи жестової комунікації: трансформація тексту в жести. Київ, Наукова думка. 2016. – 230 с.


Монографію присвячено вивченню актуальної проблеми розробки інформаційних технологій для реалізації комп’ютерного перекладу вербальних мов, які характеризуються способом утворення граматичних форм слів шляхом зміни їхніх закінчень (флексій) на жестові мови з метою створення нових комп’ютерних системи навчання та комунікації для людей з вадами слуху.

Для фахівців у галузі кібернетики, моделювання, штучного інтелекту, побудови людино-комп’ютерних інтерфейсів, дослідження жестових мов спілкування, а також для студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.


Barmak O., Krak Iu., Romanyshyn S. Text to gestures translation for inflected languages. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. – 110p


У книзі описані методи та інформаційні технології для здійснення машинного перекладу перекладеного мови на мову жестів (SL) глухих людей. Розвиток комп’ютерних технологій допомагає вирішити соціально значущі проблеми, які раніше були проблематичними, як включення глухих у активне суспільне життя. 

 

 


Peters L., Krak Iu., Barmak O., Romanyshyn S., Kotyra A., Gromaczek K., Smailova S. Information technology for automated translation from inflected languages to sign language. In monograph: Recent Advances in Information Technology. Ed. By Waldemar Wojcik, Jan Sikora. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2018. P. 51-82


Information Technology is applicable in all areas of life. As a result, computer science is essential to imagine the modern world. Recent advances in information technology represents only a small part of today’s computing applications which were the subject of international cooperation between Kazakh, Ukrainian and Polish scientists. A wide range of issues and topics is addressed, from game theory to advanced control issues:
- Application of new computational models and their security problems
- The integro-differential game approach
- Application of information technology for automated translation, from inflected languages to sign language
- Mathematical problems of complex systems investigation under uncertainties
Recent advances in information technology is of interest to academics and engineers, and to professionals involved in information technology and its applications. 


Сергієнко І.В., Крак Ю.В., Бармак О.В, Куляс А.І. Системи жестової комунікації: моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови. Монографія. – К: Наукова думка, 2019. – 284 с.


Монографію присвячено актуальним проблемам моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови як засобу комунікації між людьми, що чують та людьми з вадами слуху.

Для фахівців у галузі кібернетики, моделювання, штучного інтелекту, побудови людино-комп’ютерних інтерфейсів, дослідження жестових мов спілкування, а також для студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

 


Krak, I., Kruchynin, K., Barmak, O., Manziuk, E., Kruchinin, S.P. Visual Analytics in Machine Training Systems for Effective Decision. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 2020, с. 327-338


The approaches to the formation, development of a formal and mental model based on the use of visual analytics are proposed. It is based on the description of model building technologies. An example of information technology that allows getting a formal model based on the transformation of the mental model through the space of formalized universal forms is given. This allows the model to be used in a different usage and execution environment. Model development is carried out using loops the improvement of the base model or transforming the use of the model from another runtime. An example of equipment and tools for the construction and transformation of models is demonstrated.

Посилання на монографію


ПАТЕНТИ, СВІДОТСТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІРМазурець О. В. Пат. на корисну модель 129903. Україна, МПК G06F 17/00. Спосіб визначення переліку ключових слів у тексті.

№ u201707242; заявл. 10.07.2017; опубл. 26.11.2018, Бюл. № 22.

 

 

 Мазурець О. В. Пат. на корисну модель 137386. Україна, МПК G06F 17/00. Спосіб обмеження переліку ключових слів тексту.

№ u201900552; заявл. 18.01.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20.

 

 

 Свідотство № 60040 (Рішення від 05.06.2015 р.) про реєстрацію авторського права «Комп’ютерна програма для автоматизації перекладу з української на жестову мову» (О.В.Бармак, Ю.В.Крак, С.О.Романишин)

 

 

 


Бармак О.В., Багрій Р.О. Патент України на корисну модель № 124691 від 25.04.2018 р. «Спосіб введення тексту для спілкування зменшеною кількістю керуючих команд»

 


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Сорокатий Р.В., Пасічник О.А., Скрипник Т.К. Основи об‘єктно-орієнтованого програмування: навч. посіб. / Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник, Т.К. Скрипник. Хмельницький: ХНУ, 2019. – 175 с.


У навчальному посібнику викладені концепції об'єктно-орієнтованого програмування. Пояснення матеріалу та його аналіз супроводжується прикладами програм, які реалізовані мовою С#. Наведений практикум з прикладами та індивідуальними завданнями, що формують практичні навики об'єктно-орієнтованого програмування.

Посібник призначений для студентів ЗВО, які вивчають інформаційні технології в рамках дисципліни «06'єктно-орієнтоване програмування».

 


Манзюк Е.А., Лищук О.А., Мазурець О.В., Петровський С.С., Багрій Р.О. Основи проектування та розробки веб-додатків : навч. посіб. / Е. А. Манзюк, О. А. Лищук, О. В. Мазурець [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 186 с.


Навчальний посібник складається з п’яти розділів, у яких послідовно розглядаються усі етапи реалізації програмних продуктів у веб. Кожен розділ містить необхідний теоретичний матеріал, розуміння якого досягається шляхом детального пояснення на прикладах практичних застосувань. Як наслідок, комплексно формуються практичні навички та загальне теоретичне розуміння процесу розробки. Структура посібника дозволяє поступово пройти шлях навчання із розуміння базових елементів розробки веб-сторінок, далі через динамічне програмування і роботу з базами даних, до розробки та практичного втілення архітектурних рішень високонавантажених веб-порталів, та закінчуючи підходами до організації роботи веб-ресурсів та їх експлуатації.