НАУКА

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

Д70.052.06
Профіль ради: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти», 05.13.06 «Інформаційні технології»

Витяг з наказу Атестаційної колегії МОН про створення рад

Наказ МОН України від 24.05.2018 № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року»

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.05.2018 № 527

Наказ відкриття спецрад

Наказ про вчені ради

Положення про спеціалізовану вчену рад

Положення про спеціалізовану вчену раду (на сайтi rada.gov.ua)

Положення про спеціалізовану вчену раду

Склад спеціалізованої вченої ради Д70.052.06

Перелік документів

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Особова картка (форма П – 2ДС)

ФОРМА П- 2ДС

Контактна інформація:

29016, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет

Корпус 1, ауд. 114

Учений секретар – к.т.н., доц. Бобровнікова Кіра Юліївна

Тел. 068 328 43 61

E-mail: bobrovnikovak@khmnu.edu.ua