ВИКЛАДАЧІ

Радюк Павло Михайлович

Викладач кафедри комп’ютерних наук, Ph.D.

Освітня кваліфікація:

2017 – закінчив із відзнакою Хмельницький національний університет за спеціальністю «Математичне та комп’ютерне моделювання» та здобув кваліфікацію «математик-аналітик, викладач вищого навчального закладу»;

2017-2021 – навчався на аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

2021 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

 

Коло наукових інтересів:

Інтелектуальний аналіз даних; Системний аналіз; Методи оптимізації; Нейромережеве моделювання; Машинне навчання; Глибоке навчання.

 

Останні наукові праці, опубліковані в міжнародних виданнях:

1. Radiuk P.M. Impact of training set batch size on the performance of convolutional neural networks for diverse datasets. Information Technology and Management Science. 2017. Vol. 20, No 1. Pp. 20-24. https://doi.org/10.1515/itms-2017-0003

2. Radiuk P.M. Applying 3D U-Net architecture to the task of multi-organ segmentation in computed tomography. Applied Computer Systems. 2020. Vol. 25, No 1, Pp. 43-50. (WoS, Q4) https://doi.org/10.2478/acss-2020-0005

3. Radiuk P., Barmak O., Krak Iu. An approach to early diagnosis of pneumonia on individual radiographs based on the CNN information technology. The Open Bioinformatics Journal. 2021. Vol. 14, No 1. Pp. 93-107. (Scopus, Q3) https://doi.org/10.2174/1875036202114010093

 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. А. с. 109262 Україна. Інформаційна система альтернативної комунікації для безконтактного введення текстових повідомлень з використанням обмеженої кількості простих рухів / Р.О. Багрій, О.В. Бармак, О.В. Мазурець, Е.А. Манзюк, П.М. Радюк, М.О. Молчанова, О.В. Собко. 2021.

2. А. с. 109539 Україна. Інформаційна система візуального подання та пояснення результатів ідентифікації захворювання легень за медичними зображеннями грудної клітини / П.М. Радюк, О.В. Бармак, О.В. Мазурець, Е.А. Манзюк, Р.О. Багрій, М.О. Молчанова, О.В. Собко. 2021.

3. А. с. 109538 Україна. Інформаційна технологія раннього діагностування захворювань легень за ментально-формальною нейромережевою моделлю / П.М. Радюк, О.В. Бармак, О.В. Мазурець, Е.А. Манзюк, Р.О. Багрій, М.О. Молчанова, О.В. Собко. 2021.

 

Методичне забезпечення:

Грипинська Н. В., Радюк П. М. Методи інтелектуального аналізу даних в інформаційних технологіях : методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 113 «Прикладна математика». Хмельницький : ХНУ, 2019. 222 с.

 

Науково-дослідні теми:

Виконавець науково-дослідної теми «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання» (Номер державної реєстрації 0121U112025).

 

Стажування:

1. червень 2020 р. – склав міжнародний тест Пірсона, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні професійного спілкування (В2): Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2); [посилання на сертифікат]

2. серпень 2021 р. – завершив онлайн-курс підвищення кваліфікації володіння мовою програмування Python під назвою «Python on Kaggle»; [посилання на сертифікат]

3. жовтень 2021 р. – завершив онлайн-курс підвищення кваліфікації цифрової грамотності під назвою “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”, 04-18 жовтня 2021 року, Сертифікат № 4GW-044; [посилання на сертифікат]

4. травень 2022 р. – завершив онлайн-курс освітньої платформи Prometheus для підвищення кваліфікації володіння англійською мовою на рівні академічного спілкування під назвою «English for STEM». [посилання на сертифікат]

 

Дисципліни:

для бакалаврів:

  • – дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень;
  • – інтелектуальний аналіз даних;
  • – моделювання систем;

 

вибіркові:

  • – прикладні математичні пакети для аналізу результатів наукових досліджень.


Електронна пошта