ВИКЛАДАЧІ

Пасічник Олександр Анатолійович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.т.н, доцент.

Професійна кваліфікація:

2000 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Стохастична модель масштабного фактору при зношуванні» за спеціальністю 05.02.04 – «Тертя та зношування в машинах» в Технологічному університеті Поділля.

2004 – отримав вчене звання доцента кафедри зносостійкості та надійності машин.

Науковий консультант ТОВ «АМС Брідж ЛЛС» в рамках діяльності Лабораторії в галузі інформаційних технологій та програмування з 15 жовтня 2015 р.

2018 - Нагороджений грамотою Хмельницького національного університету.

 

Коло наукових інтересів:

Обробка зображень, вимірювань з використанням інформаційних технологій, CAD-CAM-CAE-системи.

 

Наукові праці, опубліковані у міжнародних виданнях:

  1. Machine wear calculation module in computer-aided design systems Dykha, A., Sorokatyi, R., Pasichnyk, O., Yaroshenko, P., Skrypnyk, T. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 1001(1), 012040

 

Навчальні посібники:

Основи об‘єктно-орієнтованого програмування: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Сорокатий Р.В., Пасічник О.А., Скрипник Т.К. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 175 с.

Стажування:
- Курси підвищення кваліфікації ««Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника», 10 січня – 31 січня 2022 р. Сертифікат ХМ02071234 / 22-069.
- Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association - "Teachers Internship Online Program",  січень-лютий 2022р. Сертифікат №820.
 

Методичні видання:

  1. Технології комп’ютерного проектування : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти (ОР «бакалавр») спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, , Т.К. Скрипник, Е.А. Манзюк. – Хмельницький: ХНУ, 2021 . – 136 с.
  2. Технології комп’ютерного проектування. Лабораторний практикум: для студентів спеціальності "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 136 с.
  3. Надійність систем: Лабораторний практикум для студентів спеціальності "Комп’ютерні науки" / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2019. –  154 с.
  4. Моделювання напружено-деформованого стану : лабораторний практикум для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітній ступінь “магістр”) / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 54 с.

Індексування у наукометричних базах:


Електронна пошта