ВИКЛАДАЧІ

Багрій Руслан Олександрович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.т.н, доцент.

Освітня кваліфікація:

2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Тернопільському національному економічному університеті.

2021 – отримав вчене звання доцента кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Коло наукових інтересів:

Обробка природної мови, альтернативної комунікації, інтелектуальний аналіз даних.

Останні наукові праці, опубліковані у міжнародних виданнях:

 1. Bahrii R. Implementing alternative communication using a limited number of simple sign language gestures / R. Bahrii, O. Barmak, I. Krak, V. Kasianiuk // IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT-2019), 18-20.12.2019, Kyiv, Ukraine, 2019. – P. 435-438. https://ieeexplore.ieee.org/document/9030496
 2. Iurii Krak, Olexander Barmak and Ruslan Bahrii, Information Technology Augmentative and Alternative Communication Using Smart Mobile Device, Journal of Mobile Multimedia (Q2), Vol. 17(4), River Publishers 2021. – P. 527–554.

Навчальні посібники:

Основи проектування та розробка веб-додатків: навчальний посібник / Манзюк Е.А, Лищук О.А., Мазурець О.В, Багрій Р.О., Петровський С.С. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 184 с.

Стажування:

 • – Закордонне стажування в університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) терміном з 25.02.2019 р. до 08.04.2019 р. (НАКАЗ № 41-КП від 04.02.2019 р.), посвідчення WT-KRT №4/2019;
 • – Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association - "Teachers Internship Online Program",  січень-лютий 2022р. Сертифікат №775.

 

Дисципліни:

для бакалаврів:

 • – WEB-технології та WEB-дизайн

для магістрів:

 • – Методи та засоби аналізу великих та малих даних

для докторів філософії:

 • – Інтелектуальна обробка інформаційних моделей
 • – Інформаційна технологія альтернативної комунікації
 • – Моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови

вибіркові:

 • – Методи та засоби обробки структурованих даних
 • – Інтегровані комп'ютерні системи
Інша діяльність:
 
 • - Certificate В2 English №75D73T130DP09, 03.10.2020 (LangSkill).
 • - Керівник проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки рівня «магістр» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.
 • - Член проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки з рівня «бакалавр» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.
 • - Член проєктної групи освітньо-наукової програми підготовки з рівня «PhD» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.

 

Теми магістерських робіт студентів:

 1. Шкута В.О., студенти групи КНм-17-1, "Інформаційна система для підвищення переглядів оголошень з нерухомості", http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/konfer_hnu/Part_1all.pdf
 2. Колісник О. Ю., студенти групи КНм-18-1, "Інформаційна технологія формування текстових повідомлень за допомогою рухів руки людини", http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8902
 3. Добровольский А. В., студент групи КНм-19-1, "Інформаційна технологія для аналізу SMM-активності користувачів у соціальній мережі Instagram", http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8055

Індексування у наукометричних базах:


Електронна пошта