ІСТОРІЯ

Кафедра комп’ютерних наук

Кафедра комп’ютерних наук забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» в галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».