СТУДЕНТАМ

БАКАЛАВР

У розділі подано інформацію для студентів освітнього рівня БАКАЛАВР


«ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020 рік (проект)»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 рік (проект)»


«Додаткові роз'яснювальні матеріали з вибору навчальних дисциплін»


«Детально по дисциплінах (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)»

«Послання на сховище документів»