СТУДЕНТАМ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ОНП “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” третього (доктор філософії) рівня

Мета освітньої програми
Формування професійної компетентності фахівця, здатного критично аналізувати, оцінювати та синтезувати нові складні ідеї в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, розробляти і реалізовувати проєкти, здійснювати власні дослідження, що дають можливість створювати нове цілісне знання та/або технологію.