СТЕЙКХОЛДЕРИ

ОПИТУВАННЯ

У розділі представлені інформація про опитування студентів, магістрантів та викладачів кафедри КН

АНКЕТА для опитування докторантів

Анкетування анонімне. Ваші відповіді будуть використані для  удосконалення системи якості освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за десятибальною шкалою (1-10), де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.

 

Критерії оцінювання

Бали

1.

Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Навчання було сучасне та науково- орієнтоване

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.

Я мав(ла) вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів університету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Я задоволений(а) освітньою програмою за якою навчаюся

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.

Я задоволений(а)  співвідношенням аудиторної та самостійної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Я задоволений(а) співвідношенням наукової та освітньої складової навчального процесу доктора філософії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Я рекомендуватиму іншим навчатись в ХНУ на моїй спеціальності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Які дисципліни, на мою думку, необхідно ВВЕСТИ до освітньої програми? ______________

Які дисципліни необхідно ВИВЕСТИ з освітньої програми? ____________________________

Інші пропозиції щодо покращення якості ОП_________

ДЯКУЄМО!

Результати опитування за спеціальністю "Комп’ютерні науки"