АБІТУРІЄНТУ

НАШІ ВИПУСКНИКИ

Інформація про випускників кафедри Комп‘ютерних наук

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ НА БАКАЛАВРА У 2022

🟣 Основні етапи вступу на бакалавра у 2022 році.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 2022 РОКУ

Для вступників 2022 року команда Українського центру оцінювання якості освіти розробила новий розділ із актуальною інформацією щодо вступних випробувань

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ ХНУ В 2022 РОЦІ

Вимоги до мотиваційних листів вступників Хмельницького національного університету 2022 році.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ВИПУСКНИКАМ ШКІЛ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп'ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.

ВИПУСКНИКАМ КОЛЕДЖІВ ТА ТЕХНІКУМІВ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп'ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп'ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (аспірант)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Освітня програма доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій на основі використання методів та засобів штучного інтелекту з людино-центрованим підходом, інтелектуальних засобів обробки інформації та сучасних інструментів для виконання експериментальних і теоретичних досліджень.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Інформація про профорієнтаційну роботу кафедри Комп‘ютерних наук