АБІТУРІЄНТУ

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп'ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.


УМОВИ ВСТУПУ

Вступ до магістратури на спеціальність 122 « Комп`ютерні науки» денної форми тривалістю навчання 1 рік та 4 місяці здійснюється на основі фахового іспиту (здається в університеті) та мотиваційного листа – на бюджет та на основі мотиваційного листа – на контракт.

 • ● Конкурсний бал визначається як результат фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);
 • ● Якщо конкурсний бал не менше 125 то абітурієнт може претендувати як на бюджетне так і на контрактне місце;
 • ● Якщо конкурсний бал менше 125 то абітурієнт може претендувати тільки на контрактне місце.

Терміни вступної кампанії до магістратури:

 • ● Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 серпня 2022 року;
 • ● Прийом заяв та документів – з 16 серпня до 15 вересня 2022 року;
 • ● Строки проведення фахових іспитів з 05 до 19 вересня 2022 р.
 • ● Рекомендації для зарахування на бюджет – не пізніше 20 вересня 2022 року;
 • ● Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) – до 18:00 24 вересня 2022 року;
 • ● Наказ про зарахування вступників за державним замовленням – 25 вересня 2022 року;
 • ● Наказ зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.

Документи для вступу

Під час подання заяви до ХНУ вступник пред’являє особисто:

 • ● документ, що посвідчує особу (відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • ● військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • ● документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • ● копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • ● копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
 • ● копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • ● шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.ПРОГРАМА фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування з відповідями для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки