НОВИНИ

Вступнi фаховi випробування на навчання за ступенем “магістр”. Вступний iспит з iноземної мови

Вступнi фаховi випробування на навчання за ступенем “магістр”. Вступний iспит з iноземної мови 01.08.2020 Розклад проведення вступних фахових випробувань на навчання за ступенем “магістр” (денна, заочна форма навчання).