НОВИНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення фахового семінару

9 жовтня 2020 року о 13:00 в аудиторії 1-107 відбудеться міжкафедральний фаховий семінар для апробації дисертації Павлової Ольги Олександрівни

Хмельницький національний університет

Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування

 

      ПОВІДОМЛЕННЯ
          про проведення фахового семінару

 

9 жовтня 2020 року о 13:00 в аудиторії 1-107 відбудеться міжкафедральний

(кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій та кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування)

фаховий семінар для апробації дисертації
 

Павлової Ольги Олександрівни на тему «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки. Науковий керівник – д.т.н., професор Т.О. Говорущенко.

 

Гарант ОНП                                        О.В. Бармак