НОВИНИ

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

Національне агентство (13 жовтня 2020 р., протокол № 18(35)) розглянуло на своєму засіданні акредитаційну справу № 0820/АС-20 щодо акредитації освітньої програми: Хмельницький національний університет освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (ідентифікатор у ЄДЕБО 46249), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 122 Комп'ютерні науки, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова.