НОВИНИ

9 грудня 2020 року на кафедрі КНІТ ХНУ розпочала роботу Екзаменаційна комісія по захисту дипломних робіт освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 2-го (магістерського) рівня.

9 грудня 2020 року на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету розпочала роботу Екзаменаційна комісія по захисту дипломних робіт освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 2-го (магістерського) рівня.

9 грудня 2020 року на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій  Хмельницького національного університету розпочала роботу Екзаменаційна комісія по захисту дипломних робіт освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 2-го (магістерського) рівня.

Головою Екзаменаційної комісії запрошений Павлишин Віталій Вадимович,  директор ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс».

Захисти проводяться згідно Порядку організації освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті .

 Захист проходить у режимі он-лайн (відеоконференції) з фото та відео фіксацією процедури захисту.

Рівень підготовки магістрів спеціальності  «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам часу. Широко представлена тематика магістерських робіт. Всі магістерські роботи мають наукову новизну та виконані на теми, актуальні для підприємств та організацій України.

На захисті випускники показали високий рівень знань у відповідях на теоретичні питання, продемонстрували досить високий рівень володіння категоріально - порівняльним апаратом та інформаційними технологіями. Всі магістри продемонстрували хороше вміння використання комп'ютерної техніки, мови програмування при розробці своїх програмних продуктів.

Відзначено високий теоретичний рівень та практичну спрямованість кращих магістерських робіт.