НАУКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АПКН-2021»

У розділі наведено відомості про XIII Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2021», яку було проведено 15-16 жовтня 2021 року

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК - 2021

XIII Всеукраїнська науково-практична конференція

Метою конференції є висвітлення актуальних проблем комп'ютерних наук, інформатики та інформаційних технологій.

 СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Комп'ютерні науки та прикладні інформаційні технології.

2. Комп'ютерна інженерія та системи захисту інформації.

3. Математичне моделювання та інженерія програмного забезпечення

4. Телерадіокомунікації, медійні та комунікаційні системи.

5. Проблеми впровадження інформаційних технологій у виробництво та управління.

 Робочі мови конференції: українська, англійська

 ОРГКОМІТЕТ:

СИНЮК О. М. голова оргкомітету, проректор Хмельницького національного університету з наукової роботи, доктор технічних наук, професор

САВЕНКО О. С. заступник голови оргкомітету, декан факультету Інформаційних технологій ХНУ, доктор технічних наук, професор

БАРМАК О. В. заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри Комп’ютерних наук ХНУ, доктор технічних наук, професор

ГОВОРУЩЕНКО Т. О. завідувач кафедри Комп'ютерної інженерії та інформаційних систем ХНУ, доктор технічних наук, професор

ВИСОЦЬКА О. В. доктор технічних наук, завідувач кафедри Радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», професор

ЛАВРОВ Є. А. доктор технічних наук, професор (Сумський державний університет)

ТІМОФЄЄВА Л. В. відповідальна за студентську науково-дослідну роботу ХНУ

МАЗУРЕЦЬ О. В. секретар конференції, к.т.н., доцент кафедри Комп’ютерних наук ХНУ

МОЛЧАНОВА М. О. секретар конференції, викладач кафедри Комп’ютерних наук ХНУ

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

e-mail для листування: apkt.khnu@gmail.com

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Збірник наукових праць за матеріалами XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2021» доступний для перегляду та скачування в форматі PDF.