ВИКЛАДАЧІ

Сорокатий Руслан Володимирович

Хмельницький національний університет – доцент, професор, завідуючий кафедрою – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2000 – до теперішнього часу.

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• кандидат технічних наук – 1993 р. – тертя та зношування в машинах – Хмельницький національний університет / Механічний факультет
• доцент – 1996 р. – за кафедрою зносостійкості та надійності машин Хмельницький національний університет / Механічний факультет
• доктор технічних наук - 2009 р. - тертя та зношування в машинах ( Запропоновано та реалізовано чисельний метод комп’ютерного моделювання процесу зношування вузлів тертя – метод трибоелементів. Метод базується на використанні стохастичних процесів Маркова. Реалізовано алгоритм спільного використання методу трибоелементів та методу скінчених елементів для прогнозування довговічності та надійності вузлів тертя.) - Хмельницький національний університет / факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій (Кафедра інформаційних технологій проектування)
• професор – 2011 р – за кафедрою інформаційних технологій проектування - Хмельницький національний університет / факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• Хмельницький національний університет – інженер науково-дослідного сектору, молодший науковий співробітник, аспірант, асистент, доцент - Механічний факультет / Кафедра зносостійкості та надійності машин – 1988 – 2000.
• Хмельницький національний університет – доцент, професор, завідуючий кафедрою – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2000 – до теперішнього часу.

Найважливіші навчально-методичні праці:

Навчальні посібники:
1. Розрахунки та випробування на надійність машин та конструкцій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2011.- 167 с.
2. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2011.- 170 с.
3. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2013.- 193 с.

Наукові праці:

Монографія
1. Сорокатый Р.В. Метод трибоэлементов. Монография. / Хмельницкий: ХНУ, 2009. – 242 с.

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 75)

Електронна пошта