ВИКЛАДАЧІ

Мазурець Олександр Вікторович

Хмельницький національний університет – старший викладач – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем / Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2013 – до теперішнього часу.

Професійний шлях:
• Хмельницький національний університет – аспірант, викладач-стажист – Факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій / Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій – 2004 – 2007.
• Хмельницький національний університет – асистент – Факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій / Кафедра інформаційних технологій проектування – 2008 – 2012.
• Хмельницький національний університет – старший викладач – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем / Кафедра інформаційних технологій проектування - 2013 – до теперішнього часу.

Навчальні посібники:
1. Організація баз даних та знань: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки "Комп'ютерні науки" ( уклад. Мазурець О.В.) Хмельницький:ХНУ.-2012 – 87с.

Викладає дисципліни:
• Методи та системи штучного інтелекту,
• Логічні операції та системи штучного інтелекту,
• Організація баз даних та знань,
• Проектування баз даних,
• Проектування розподілених баз даних та знань,
• Теоретичні основи розподілених, об’єктно-орієнтованих баз даних

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 60)

1. Ковальчук С.С., Рыбак Л.П., Мазурец А.В. Создание системы для распознавания рукописных текстов на базе нейронных схем // Сборник трудов Международной научной конференции "Нейросетевые технологии и их применение". Краматорск – 2004. – С.89–103.
2. Мазурець О.В. Застосування нейросхемних технологій для мультикоефіцієнтної оптимізації проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин // Збірник наукових праць за матеріалами науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2006». Хмельницький – 2006. – С.15-23.
3. Ковальчук С.С., Мазурець О.В., Рибак Л.П. Врахування критеріїв надійності роботи інструменту при автоматизованому проектуванні техпроцесів // Международный научно-технический сборник „Резание и инструмент в технологических системах”. Харьков НТУ «ХПИ» – 2007. – С.112–118.
4. Мазурець О.В. Розпізнавання та аналіз структури технологічних процесів з використанням моделей Маркова на базі нейронних схем. // Матеріали сьомої Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції „Машинобудування України очима молодих: Прогресивні ідеї – наука – виробництво”. Одеса – 2007. – С.8–11.
5. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Теоретичні засади розробки системи багатокритеріальної оптимізації проектування технологічних процесів // Науковий журнал „Вісник Хмельницького національного університету”. Хмельницький, 2008, №2(108), Том 2. – С.26-34.
6. Кондратюк А.В., Мазурець О.В. Розробка системи адаптивного аналізу спектральної інформації для оптимізації розпізнавання зашумлених образів за допомогою нейронних схем // Збірник наукових праць за матеріалами другої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2008» – Хмельницький – ХНУ, 2008. – Том 1 – C.127–135.
7. Кубик О.О., Мазурець О.В. Технологія декомпозитивного розпізнавання символьної інформації з креслень на базі нейросхемних алгоритмів // Збірник наукових праць за матеріалами другої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2008» – Хмельницький – ХНУ, 2008. – Том 1 – С.151–161.
8. Мазурець О.В. Розробка автоматизованої системи для розпізнавання растрових креслень на базі нейронних схем // Збірник наукових праць за матеріалами другої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2008» – Хмельницький – ХНУ, 2008. – Том 2 – C.22–27.
9. Мазурець О.В., Ковальчук С.С. Застосування багатошарових нейронних схем для вирішення складних технологічних задач // Збірник наукових праць за матеріалами другої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2008» – Хмельницький – ХНУ, 2008. – Том 2 – C.27–35.
10. Кубик О.О., Мазурець О.В., Ковальчук С.С. Декомпозитивне розпізнавання символьної інформації з креслень із використанням технологій штучного інтелекту // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – Вип. 1. – С.109–119.
11. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Розробка технології декомпозитивного розпізнавання символьної інформації з креслень на базі нейронних схем // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. Вип..4, т.44. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – C.86–94.
12. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Аналіз ефективності використання технології багатошарових нейросхем для вирішення складних технологічних задач // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп’ютерних технологій Хмельницького національного університету – Хмельницький – ХНУ, 2008. – №1. – С.107–111.
13. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Розробка концепції спеціалізованої бази знань як засобу комплексної структуризації простору рішень технологічних задач // Високі технології в машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ „ХПІ”. – Харків, 2009. – Вип.1 (18). – C.86–91.
14. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Системний підхід до використання спеціалізованих баз знань як засобу комплексної структуризації простору рішень технологічних задач // Збірник наукових праць за матеріалами третьої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2009» – Хмельницький – ХНУ, 2009. – C.62–68.
15. Кондратюк А.В., Мазурець О.В. Метод адаптивного аналізу спектральної інформації для оптимізації розпізнавання зашумлених образів // Збірник наукових праць за матеріалами третьої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2009» – Хмельницький – ХНУ, 2009. – C.76–81.
16. Кубик О.О., Мазурець О.В. Технологія розпізнавання графічної інформації з растрових креслень за допомогою методу сегментарного розпізнавання образів графічних елементів // Збірник наукових праць за матеріалами третьої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2009» – Хмельницький – ХНУ, 2009. – C.96–102.
17. Мазурець О.В. Комплексний підхід до створення системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва // Збірник наукових праць за матеріалами третьої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2009» – Хмельницький – ХНУ, 2009. – C.110–115.
18. Новак С.А., Мазурець О.В. Автоматизація проектування транспортних маршрутів міста // Збірник наукових праць за матеріалами третьої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2009» – Хмельницький – ХНУ, 2009. – C.150–154.
19. Романюк О.П., Мазурець О.В. Аналіз ефективності застосування багатошарових нейронних схем для розпізнавання образів // Збірник наукових праць за матеріалами третьої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2009» – Хмельницький – ХНУ, 2009. – C.165–172.
20. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Технологія декомпозитивного розпізнавання креслень із використанням технологій штучного інтелекту // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп’ютерних технологій Хмельницького національного університету – Хмельницький – ХНУ, 2009. – №1(2). – С.126–130.
21. Ковальчук С.С., Мазурець О.В., Смолій О.Ю. Програмна реалізація об’єктно-орієнтованого редактора цифрових креслень деталей машин // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» – Хмельницький, 2009. – №1 (33). – C.148–152.
22. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Особливості розробки комплексної системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва // Інформаційні технології в прикладній геометрії. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. Вип.5, т.4. – Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – C.80–89.
23. Зубик О.В., Мазурець О.В. Комплексний підхід до розробки експертної системи медичного діагностування та генерації схем лікування // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2010» – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Т1 – С.95-102.
24. Ковальчук С.С., Мазурець О.В. Застосування системного моделювання як засобу комплексної оптимізації життєвого циклу металоріжучого інструменту // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2010» – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Т1 – С.103-108.
25. Мазурець О.В. Інтерпретатор як складова комплексної системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2010» – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Т1 – С.192-199.
26. Пастух Г.В., Боднар В.В., Мазурець О.В. Розробка методики синтезу технологічних процесів за допомогою теорії графів // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2010» – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Т2 – С.23-29.
27. Смолій О.Ю., Мазурець О.В. Особливості розробки об’єктно-орієнтованого редактора цифрових креслень деталей машин // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2010» – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Т2 – С.95-103.
28. Тімофєєва М.С., Білий П.Р., Мазурець О.В. Розробка експертної системи юридичного супроводу // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2010» – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Т2 – С.124-129.
29. Чумак А.Ю., Мазурець О.В. Двофазний метод проектування експертної системи визначення психоемоційного стану людини // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами четвертої всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2010» – Хмельницький: ХНУ, 2010. – Т2 – С.172-176.
30. Мазурець О.В., Ковальчук С.С. Універсальний логічний механізм як базовий алгоритм експертних систем // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами п’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2011» – Хмельницький: ХНУ, 2011. – Т.1 – С.131-138.
31. Юзиков О.В., Сивіцька К.П., Мазурець О.В. Розробка експертної системи генерації спортивного складу команд у регбі // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами п’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2011» – Хмельницький: ХНУ, 2011. – Т.1 – С.221-227.
32. Молчанова М.О., Мазурець О.В. Сучасний стан та перспективи застосування генетичних алгоритмів // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами п’ятої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2011» – Хмельницький: ХНУ, 2011. – Т.2 – С.105-110.
33. Бохонько Є.О., Мазурець О.В. Матричний метод автоматизації підбору складу пакету матеріалів для САПР одягу // Збірник наукових праць за матеріалами шостої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2012». Хмельницький – 2012. – С.56-60.
34. Дзіковський М.М., Білий Р.Є., Мазурець О.В. Дослідження сучасного стану застосування інформаційних технологій для розпізнавання облич людей // Збірник наукових праць за матеріалами шостої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2012». Хмельницький – 2012. – С.93-97.
35. Дикий О.І., Мазурець О.В. Сучасні методи ідентифікації особистості по зображенню обличчя // Збірник наукових праць за матеріалами шостої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2012». Хмельницький – 2012. – С.98-106.
36. Заєць Д.С., Гуменюк О.В., Мазурець О.В. Дослідження ефективності сучасних методів формування технічних завдань на створення web-ресурсів // Збірник наукових праць за матеріалами шостої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2012». Хмельницький – 2012. – С.121-125.
37. Копитко О.П., Мазурець О.В. Застосування розподілених технологій для організації баз даних на сучасних швейних підприємствах // Збірник наукових праць за матеріалами шостої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2012». Хмельницький – 2012. – С.152-157.
38. Молчанова М.О., Фурман О.Р., Мазурець О.В. Сучасні інформаційні технології визначення психоемоційного стану людини // Збірник наукових праць за матеріалами шостої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2012». Хмельницький – 2012. – С.234-239.
39. Юзиков О.В., Сивіцька К.П., Мазурець О.В. Дослідження ефективності експертної системи генерації спортивного складу команд у регбі // Збірник наукових праць за матеріалами шостої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2012». Хмельницький – 2012. – С.382-391.
40. Заєць Д.С., Мазурець О.В. Автоматизована система формування технічних завдань на створення web-ресурсів // Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2013». Хмельницький – 2013. – С.139-144.
41. Копитко О.П., Мазурець О.В. Особливості автоматизації робочого місця менеджера будівельної фірми // Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2013». Хмельницький – 2013. – С.171-177.
42. Коренчук О.В., Мазурець О.В. Сучасні тенденції розвитку біоінформатики // Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2013». Хмельницький – 2013. – С.178-184.
43. Молчанова М.О., Мазурець О.В. Використання технології паралельного програмування nVidia CUDA для оптимізації роботи нейронних мереж у задачі розпізнавання психоемоційного стану людини за фотозображенням // Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2013». Хмельницький – 2013. – С.239-244.
44. Протасов М.В., Мазурець О.В. Методи перехоплення API в Usermode на базі архітектури x86 операційної системи Windows // Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2013». Хмельницький – 2013. – С.293-304.
45. Федючок О.С., Мазурець О.В. До питання розробки планувальника занять з альпінізму // Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2013». Хмельницький – 2013. – С.356-363.
46. Бохонько Є.О., Мазурець О.В. Інформаційна технологія індивідуального проектування одягу мультипараметричним методом // Збірник наукових праць за матеріалами восьмої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». Хмельницький – 2014. – С.22-28.
47. Джерелюк К.І., Мазурець О.В. Деякі аспекти розробки програмного забезпечення для сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць за матеріалами восьмої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». Хмельницький – 2014. – С.94-100.
48. Коренчук О.В., Мазурець О.В. Система інтелектуального аналізу відповідності лекційних матеріалів навчальних дисциплін стандартам освіти // Збірник наукових праць за матеріалами восьмої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». Хмельницький – 2014. – С.191-201.
49. Поліщук А.О., Мазурець О.В. Експертна система аналізу відповідності тестових завдань лекційним матеріалам навчальних дисциплін // Збірник наукових праць за матеріалами восьмої міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». Хмельницький – 2014. – С.263-272.
50. Мазурець О.В. Інформаційна технологія побудови онтологічної моделі навчального курсу для оцінювання отриманих знань // Матеріали IIIміжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології». Одеса – 2014. – С.81-83.