ВИКЛАДАЧІ

Мазурець Олександр Вікторович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.т.н, доцент.

Навчальні посібники:
1. Організація баз даних та знань: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки "Комп'ютерні науки" ( уклад. Мазурець О.В.) Хмельницький:ХНУ.-2012 – 87с.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта