ВИКЛАДАЧІ

Міхалевська Галина Іванівна

Хмельницький національний університет – доцент – Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем / Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій – 2019 – до теперішнього часу.

Науковий ступінь і вчене звання:

(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):

• кандидат фізико-математичних наук – 1996 р. – 01.01.03 – математична фізика – Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича / Математичний факультет

• доцент – 2007 р. – за кафедрою вищої математики та комп’ютерних застосувань – Хмельницький національний університет / Факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій

 

Професійний шлях:

(установа(підрозділ) - посада - дати )

• Чернівецький філіал Київського інституту автоматики – інженер – 1984-1987

• Хмельницький національний університет – асистент, викладач, доцент – Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем /Кафедра вищої математики та комп’ютерних застосувань – 1987-2019

• Хмельницький національний університет – доцент – Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем / Кафедра інформаційних технологій проектування – 2019 – до теперішнього часу.

 

Найважливіші навчально-методичні праці:

1. Рудницький В.Б. Вища математика: методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В.Б. Рудницький, І.І. Лесюк, Г.І. Міхалевська. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 239 с.

2. Рудницький В.Б. Вища математика: навч. посібник / В.Б. Рудницький, Г.І. Міхалевська. – 2-ге вид., допов. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 276 с.

3. Рудницький В.Б. Елементарна математика: навч. посібник / В.Б. Рудницький, Р.А. Марчук, Г.І. Міхалевська. – 2-ге вид., вип. і допов. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 176 с.

4. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності «Інформаційні технології проектування» заочної форми навчання / Укл. Г.І. Міхалевська. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 105 c.

5. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів інженерно-технічних напрямів підготовки / Г.І. Міхалевська, А.Р. Марчук. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 176 с.

Наукові праці:

Монографія

Ленюк М.П. Інтегральні перетворення типу Конторовича-Лєбєдєва. Монографія / М.П. Ленюк, Г.І. Міхалевська. – Чернівці: Прут, 2002. – 280 с.

 

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій: