ВИКЛАДАЧІ

Бармак Олександр Володимирович

Хмельницький національний університет – старший викладач, доцент, професор – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2004 – до теперішнього часу.

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• кандидат технічних наук – 2004 р. – 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи – Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
• доцент – 2005 р. – за кафедрою інформаційних технологій проектування - Хмельницький національний університет
• доктор технічних наук - 2014 р. - 05.13.06 – інформаційні технології (Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій) – Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• ВО Катіон – інженер-програміст – 1985-1990
• ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс» - керівник напрямку по розробці і супроводженню програмного забезпечення – 1990-2004
• Хмельницький національний університет – старший викладач, доцент, професор – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2004 – до теперішнього часу.

Найважливіші навчально-методичні праці:

Навчальні посібники:
1. Бази даних та інформаційні системи. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційні технології проектування». – Хмельницький: ХНУ, 2006.- 136 с.
2. Visual Studio .Net. Створення Windows-програм. Курс лекцій для студенів спеціальності «Інформаційні технології проектування». – Хмельницький: ХНУ, 2006.- 100 с.
3. Web-технології та Web-дизайн: Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу для студентів напрямку підготовки «Комп’ютерні науки». – Хмельницький: ХНУ, 2014.- 117 с.

Наукові праці:

Монографія
Бармак О.В., Крак Ю.В., Кривонос Ю.Г. Системи жестової комунікації: моделювання інформаційних процесів. Монография. / К: Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2014. – 228 с.

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 100)


Електронна пошта