ВИКЛАДАЧІ

Бармак Олександр Володимирович

Хмельницький національний університет – старший викладач, доцент, професор – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2004 – до теперішнього часу.

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• кандидат технічних наук – 2004 р. – 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи – Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
• доцент – 2005 р. – за кафедрою інформаційних технологій проектування - Хмельницький національний університет
• доктор технічних наук - 2014 р. - 05.13.06 – інформаційні технології (Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій) – Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• ВО Катіон – інженер-програміст – 1985-1990
• ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс» - керівник напрямку по розробці і супроводженню програмного забезпечення – 1990-2004
• Хмельницький національний університет – старший викладач, доцент, професор – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2004 – до теперішнього часу.

Найважливіші навчально-методичні праці:

Навчальні посібники:
1. Бази даних та інформаційні системи. Методичні вказівки для студентів спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційні технології проектування». – Хмельницький: ХНУ, 2006.- 136 с.
2. Visual Studio .Net. Створення Windows-програм. Курс лекцій для студенів спеціальності «Інформаційні технології проектування». – Хмельницький: ХНУ, 2006.- 100 с.
3. Web-технології та Web-дизайн: Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу для студентів напрямку підготовки «Комп’ютерні науки». – Хмельницький: ХНУ, 2014.- 117 с.

Викладає дисципліни:
• Теорія алгоритмів
• Проектування інформаційних систем
• Web-технології та web-дизайн
• Інтелектуальний аналіз даних
• Сучасні математичні методи інформаційних технологій

Наукові праці:

Монографія
Бармак О.В., Крак Ю.В., Кривонос Ю.Г. Системи жестової комунікації: моделювання інформаційних процесів. Монография. / К: Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2014. – 228 с.

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 100)

1. Бармак О.В., Крак Ю.В. Про побудову методів навчального типу керування маніпуляційними системами на основі нейромереж // В кн.: Міжнародна конференція “Моделювання та оптимізація складних систем (МООС-2001)”. – 25-28 січня 2001р. Праці конференції. Том 1. – с.145-147
2. Бармак О.В., Крак Ю.В. Нейромережі асоціативної пам’яті для організації керування навчального типу маніпуляційними системами. // В кн.: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. International Conference “Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation”. – Thesis of conference reports. May 22-25, 2001. p.136
3. Бармак О.В., Крак Ю.В. Про побудову нейромережі асоціативної пам’яті для планування рухів маніпуляційних систем. // В кн.: Комп’ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб. наук. праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова, Наук. рада НАН України з проблем “Кібернетика”; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп. ред.) та ін. – Т.2. – Київ, 2001. – С. 28-33.
4. Крак Ю.В., Бармак О.В. Планування рухів маніпуляційних систем на основі нейромережі Xеммінга // Ж.: Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2001. – 2. – с. 244-250
5. Крак Ю.В., Бармак О.В. Побудова нейромережі для планування рухів в середовищі з обмеженнями // International conference “Prediction and decision making under uncertainties (PDMU -2001)”. September 11-14, 2001. Abstracts. Київ. ВПЦ “Київський університет”. 2001, с.95-96.
6. Krak Y.V., Kirichenko M.F., Barmak O.V. Problems of associative memory design for neural network of robot trajectory planning // 6-th International conference on Development and Application Systems DAS 2002. Suceava. May 23-25, Rumania – MUSATINII Publishing House, 2002. – p. 362-367.
7. Бармак О.В., Крак Ю.В. До організації планування рухів маніпуляційних роботів у середовищі з обмеженнями на основі нейромережі Хеммінга // Ж.:Искусственный интеллект. – 2002. – № 1. – с. 81-88
8. Крак Ю.В., Бармак О.В. Анімація віртуальних образів людського обличчя при синтезі мовлення // Ж.:Искусственный интеллект. – 2002. – № 4. – с.458-462.
9. Крак Ю.В., Бармак О.В. Анімація віртуальних образів людського обличчя при синтезі мовлення // Искусственный интеллект–2002 //Материалы Международной научно-технической конференции. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. Том 2. с.138-142.
10. Крак Ю.В., Бармак О.В. Моделювання та побудова нейромережі для планування рухів маніпулятора в середовищі з обмеженнями // Збірка тез міжнародної конференції “Обчислювальна та прикладна математика”,присвяченній 80-річчю академіка Ляшка, 9.09-10.09.2002 – Видавництво КНУ, 2002, с. 58.
11. Крак Ю.В., Кириченко М.Ф., Бармак О.В. Моделювання візуальних образів людського обличчя в процесі мовлення // Ж.: Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2002. – 2. – с. 228-232.
12. Крак Ю.В., Вінцюк Т.К., Кириченко М.Ф., Гаращенко Ф.Г., Бармак О.В. Розробка комп’ютерних технологій моделювання та керування візуальними образами людського обличчя при синтезі мовлення // Шоста всеукраїнська міжнародна конференція “Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів” УКРОБРАЗ’2002, 8-12 жовтня 2002 р., Київ, Україна. Праці.: Видання УАОІРО, Київ 2002. ст. 23-26
13. Бармак О.В., Кривко О.В. Розробка нейромережі для керування рухом маніпуляційного робота // Ж.: Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2002. – 2. – с. 5-8.
14. Бармак О.В., Крак Ю.В., Кривко О.В. Моделювання емоцій та процесу промовляння на об’ємних моделях голови людини. // В кн. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. International Conference “Dynamical System Modelling and Stability Investigation”. – Thesis of coference reports/ May 27-30, 2003. c.149
15. Бармак А.В. Информационная компьютерная технология для моделирования и управления манипуляционными и виртуальными системами // Ж.: Проблемы управления и информатики. – 2003. №5. – с.143-154
16. Крак Ю.В. Комп’ютерна габітоскопія / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Штучний інтелект. – 2006. – № 1. – С. 39–46.
17. Крак Ю.В. Ідентифікація портретних зображень облич людей з великих баз даних / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Вісник Київського національного університету. Серія: кібернетика. – 2006. – № 7. – С. 34–37.
18. Крак Ю.В. Застосування нерівномірних раціональних базисних сплайнів (NURBS) в задачах синтезу та аналізу / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007. – № 1(94). – С. 3–12.
19. Крак Ю.В. Синтез мімічних виразів емоцій на основі формальної моделі / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Г.М. Єфімов // Штучний інтелект. – 2007. – № 2. – С. 22–31.
20. Крак Ю.В. Використання контурних моделей для побудови базису простору мімічних виразів емоцій / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Г.М. Єфімов // Штучний інтелект. – 2007. – № 4. – С. 288–296.
21. Крак Ю.В. Інформаційна технологія розпізнавання емоційної міміки на обличчі людини / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Г.М. Єфімов // Штучний інтелект. – 2008. – № 1. – С. 102–109.
22. Кривонос Ю.Г. Моделювання та аналіз мімічних проявів емоцій / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Доповіді НАНУ. – 2008. – № 12. – С. 51–55.
23. Кривонос Ю.Г. Інформаційна технологія невербального спілкування людей з вадами слуху / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Штучний інтелект. – 2008. – № 3. – С. 325–331.
24. Крак Ю.В. Информационная технология для автоматического чтения по губам украинской речи / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов // Комп’ютерна математика. – 2009. – № 1. – С. 86–95.
25. Кривонос Ю.Г. Інформаційна технологія для моделювання української мови жестів / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Штучний інтелект. – 2009. – № 3. – С. 186–197.
26. Крак Ю.В. Технологія оптимізованої передачі жестової мови в мережі Інтернет / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Б.А. Троценко // Проблеми програмування. – 2009. – № 3. – С. 73–79.
27. Бармак О.В. Моделювання трьохмірної моделі голови людини по фотографічним зображенням / О.В. Бармак, К.М. Барабан // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 87–93.
28. Кривонос Ю.Г. Розпізнавання міміки губ при промовлянні слів українською мовою / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Доповіді НАНУ. – 2010. – № 5. – С. 41–44.
29. Кривонос Ю.Г. Використання багатоядерних процесорів для просторової анімації жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Проблеми програмування. – 2010. – № 2–3. – С. 561–566.
30. Кривонос Ю.Г. Моделювання рухів віртуального персонажа для просторового відтворення жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 181–189.
31. Бармак О.В. Про один підхід до ідентифікації особи за контуром профіля носа / О.В. Бармак, Ю.В. Крак, Ю.Г. Кривонос // Штучний інтелект. – 2010. – № 3. – С. 283–290.
32. Бармак О.В. Подход для моделирования структуры предметной области в виде n-мерного куба / О.В.Бармак, М.Л.Яновский // Управляющие системы и машины. – 2011. – № 1. – С. 70–78.
33. Крак Ю.В. Узагальнені граматичні конструкції для автоматизованого перекладу з української мови на українську жестову мову / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, С.О. Романишин // Штучний інтелект. – 2011. – № 3. – С. 136–146.
34. Кривонос Ю.Г. Комп'ютерне моделювання української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 4. – С. 48–60.
35. Бармак О.В. Комп’ютерна технологія для перекладу з української на жестову мову / О.В. Бармак, С.О. Романишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – № 1(65). – С. 195–208.
36. Бармак О.В. Стійкі ознаки зображення для ідентифікації конфігурації руки в українській жестовій мові / О.В. Бармак, Ю.В. Крак, К.В. Кручинін // Штучний інтелект. –2012. – № 2. – С. 157–164.
37. Кривонос Ю.Г. Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Проблеми програмування. – 2012. – № 2-3. – С. 398–405.
38. Кривонос Ю.Г. Моделювання мімічної складової для українського жестового мовлення / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Штучний інтелект. – 2012. – № 3. – С. 161–171.
39. Бармак О.В. Synthesis and recognition of sign information based on basic elements approch / О.В. Бармак // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – № 4. – С. 83–86.
40. Крак Ю.В. Использование NURBS-аппроксимации для построения простран-ственной модели лица человека / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, К.М. Барабан // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 1. – С. 147–156.
41. Krak Yuriy V. Usage of NURBS-approximation for Construction of Spatial Model of Human Face / Yuriy V. Krak, Alexander V. Barmak, Ekaterina M. Baraban // Journal of Automation and Information Sciences. Volume 43, Issue 2. – 2011. – P. 71–81.
42. Кривонос Ю.Г. Конструирование и идентификация элементов жестовой коммуникации / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Кібернетика і системний аналіз. – 2013. – № 2. – С. 1–13.
43. Крак Ю.В. Компьютерная система виртуального общения людей с проблемами слуха /Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering, International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 4, Supplement to the International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”, Vol. 2. – 2008. – С. 161–165.
44. Krak Iu. Computer technology for sign language modeling / Iu. Krak, A.Barmak, Iu.Kryvonos // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 15, Supplement to the International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”, Institute of information Theories and Applications FOI ITHEA, Sofia, Bulgaria, Vol. 3. – 2009. – P. 40–48.
45. Крак Ю. Моделирование реалистических движений и мимики для задач визуализации жестовой информации / Ю. Крак, Ю. Кривонос, А. Бармак // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 17, Natural and Artificial Intelligence, Sofia, Bulgaria. – 2010. – P. 137–143.
46. Крак Ю.В. Технологія синтезу та аналізу емоційних складових на обличчі людини / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Г.М. Єфімов // Перспективы развития техники и технологий в XXI веке. В 2 книгах. К 1. : монография / под общ. ред. С.В. Куприенко. – Одесса: Куприенко С.В., 2012. – С. 141–166.
47. Крак Ю.В. Про розпізнавання облич, змодельованих NURBS-поверхнями / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Міжнародна конференція «Питання оптимізації обчислень (ПО-XXXII)». – Кацивелі, 2005. – С. 112–113.
48. Крак Ю.В. Інформаційна система аналізу та синтезу голосових та візуальних образів людини / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, О.С. Ганжа [та ін.] // VII Междунар. науч.-техн. конф. «Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцессорные системы-2006». – Россия, Дивноморское, 2006. – С. 346–348.
49. Крак Ю.В. Формальна модель та шляхи візуалізації мімічних проявів емоційних станів людини / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Г.М. Єфімов // IV Міжнар. наук.-прак. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2006)». – Дніпропетровськ, 2006. – С. 11.
50. Крак Ю.В. Аналіз і синтез мовних сигналів та вітруальних зображень голови людини / Ю.В. Крак, Ю.Г. Кривонос, О.В. Бармак [та ін.] // Наук.-прак. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій». – Євпаторія, 2007. – С. 151–152.
51. Кривонос Ю.Г. Аналіз та синтез голосових і візуальних образів людини / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Міжнародний симпозіум «Питання оптимізації обчислень». – Кацивелі, 2007. – С. 147.
52. Крак Ю.В. Моделювання голосових сигналів та зображень голови людини / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов [та ін.] // International Conference “Dynamical System Modeling and Stability Investigation”. – К.; 2007. – С. 378.
53. Крак Ю.В. Використання контурних контурних моделей для побудови базису простору мімічних виразів емоцій / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Г.М. Єфімов // Міжнар. наук.-техн. конф. «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы». – Дивноморское, Россия, 2007. – С. 218–221.
54. Крак Ю.В. Використання контурних моделей для побудови базису простору мімічних виразів емоцій / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Г.М. Єфімов // V Міжнар. наук.-прак. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2007)». – Дніпропетровськ, 2007. – С. 17–18.
55. Крак Ю.В. Моделювання української мови жестів в системах побудови людино-комп’ютерного інтерфейсу / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов [та ін.] // Міжнар. наук. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту». – Євпаторія, 2008. – С. 78–80.
56. Kryvonos Yu.G. Some Problems of Data Smooth Approximation for Raelistic Models Analisis and Synthesis / Yu.G. Kryvonos, Yu.V. Krak, O.V. Barmak // Міжнар. конф., присвячена 50-річчю Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України «Дискретна та глобальна оптимізація». – Ялта, 2008. – С. 20.
57. Крак Ю.В. Система комп’ютерного моделювання мови жестів для людей з вадами слуху / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов // IV Міжнар. школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2008. – С. 98–99.
58. Кривонос Ю.Г. Інформаційна технологія невербального спілкування людей з вадами слуху / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // Міжнар. наук.-прак. конф. «Штучний інтелект-2008». – Кацивелі, 2008. – С. 39–43.
59. Кривонос Ю.Г. Information technology for nonverbal communication of deaf people and people with damaged hearing / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // 21st International CODATE Conference “Scientific Information for Society – from Today to the Future”. – К.; 2008. – С. 226.
60. Крак Ю.В. Проблеми створення дружнього інтерфейсу образного комп’ютера на основі жестової, візуальної та голосової інформації / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов [та ін.] // IX Всеукраїнська міжнар. конф. “Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів” УКРОБРАЗ’2008. – К.; 2008. – С. 197–200.
61. Кривонос Ю.Г. Інформаційна технологія створення природного інтерфейсу на основі жестової, візуальної та голосової інформації / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // VI Міжнар. наук.-прак. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2008)». – Дніпропетровськ, 2008. – С. 199–200.
62. Кривонос Ю.Г. Моделювання та аналіз мімічних проявів емоцій / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // VI Міжнар. наук.-прак. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2008)». – Дніпропетровськ, 2008. – С. 197–198.
63. Крак Ю.В. Комп’ютерне моделювання української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов [та ін.] // International Conference “Dynamical System Modeling and Stability Investigation”. – К.; 2009. – С. 333.
64. Крак Ю.В. Комп’ютерне моделювання природніх рухів людини для реалізації української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, А.С. Тернов [та ін.] // II Міжнар. наук.-техн. конф. «Інформаційні і моделюючі технології (ІМТ-2009)». – Черкаси, 2009. – С. 32.
65. Кривонос Ю.Г. Про розробку технології відеозахвату рухів людини для анімації на трьохмірних моделях / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Міжнар. симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПО ХХХV)». – Кацивелі, 2009. – С. 370–375.
66. Кривонос Ю.Г. Моделирование жестового языка глухих / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, А.В. Бармак [та ін.] // Междунар. науч. молодежная школа «Системы и средства искусственного интеллекта (ССИИ-2009)». – Дивноморское, Россия, 2009. – С. 27–29.
67. Крак Ю.В. Комп’ютерна технологія для моделювання мови жестів / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // XVI Всеукраїнська наук. конф. «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, 2009. – С. 117.
68. Кривонос Ю.Г. Комп’ютерна реалізація української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // VII Міжнар. наук.-прак. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2009)». – Дніпропетровськ, 2009. – С. 148–149.
69. Кривонос Ю.Г. Використання багатоядерних процесорів для просторової анімації жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак [та ін.] // VII Міжнар. наук.-прак. конф. з програмування «Укрпрог 2010». – К.; 2010. – С. 561–566.
70. Крак Ю.В. Оптимізація відтворення просторовою моделлю дактильної жестової мови за допомогою багатоядерних процесорів / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Б.А. Троценко // Міжнар. наук. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI-2010». – Євпаторія, 2010. – С. 473–474.
71. Кривонос Ю.Г. Інформаційна технологія моделювання та відтворення жестів: комп’ютерна реалізація української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // XII Міжнар. наук.-техн. конф. «Системний аналіз та інформаційні технології SAIT 2010». – К.; 2010. – С. 27.
72. Кривонос Ю.Г. Комп’ютерне моделювання української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // X Всеукраїнська міжнар. конф. «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів (Укробраз-2010)». – К.; 2010. – С. 7–10.
73. Кривонос Ю.Г. До розробки системи on-line доступу до ресурсів жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2010)». – Дніпропетровськ, 2010. – С. 123–124.
74. Крак Ю.В. Iдентифiкацiя елементiв дактильної абетки української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, Д.В. Шкільнюк // Міжнар. наук.-техн. конф. «Системный анализ и информационные технологии SAIT 2011». – К.; 2011. – С. 451.
75. Крак Ю.В. Побудова системи автоматизованого перекладу з української на жестову мову / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, С.О. Романишин // Міжнар. наук. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI-2011». – Євпаторія, 2011. – С. 184–186.
76. Крак Ю.В. Стійкі ознаки зображення для ідентифікації конфігурації руки в українській жестовій мові / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // Міжнар. наук.-техн. конф. «Искусственный интелект. Интелектуальные системи. ИИ-2011». – Кацивелі, 2011. – С. 113–117.
77. Крак Ю.В. Розробка автоматизованої ТЕКСТ_у_ЖЕСТ системи на основі граматичних конструкцій простих речень / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, С.О. Романишин // IX Міжнар. наук.-прак. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2011)». – Дніпропетровськ, 2011. – С. 143–144.
78. Кривонос Ю.Г. Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак, О.В. Бармак // VIII Міжнар. наук.-прак. конф. з програмування УкрПРОГ’2012. – К.; 2012. – С. 398–405.
79. Крак Ю.В. Моделювання процесу жестоутворення для української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Бармак, К.С. Кручинін // Міжнар. наук. конф. «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту». – Євпаторія, 2012. – С. 28–29.
80. Крак Ю.В. Синтез та аналіз віртуальної реальності в системах невербальної комунікації / Ю.В. Крак, О.В. Бармак // X Міжнар. наук.-прак. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012)». – Дніпропетровськ, 2012. – С. 173–174.
81. Бармак О.В. Реалізація інформаційної технології автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову / Бармак О.В.,Романишин С.О. // «Вісник Вінницького політехнічного інституту». – № 5. – 2013. – С.134–142.
82. Кривонос Ю.Г.Метод обобщенных грамматических конструкций для автоматизированного перевода текстовой информации в жестовые аналоги / Кривонос Ю.Г., Бармак А.В. и др. // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 1. – С.130-138.
83. Iu.V.Krak The Method of Generalized Grammar Structures for Text to Gestures Computer-Aided Translation / Iu.V.Krak, A.Barmak and oth. //Cybernetics and Systems Analysis. January 2014, Springer US, Volume 50, Issue 1, pp 116-123
84. Iu.V.Krak Automated translation from inflectional languages to sign languages / Iu.V.Krak, A.Barmak and oth. // International Journal "Information Content and Processing", – Vol. 1, N 1, – 2014. P.37–43
85. Бармак О.В. Автоматизований переклад з української мови на українську жестову мову: алгоритмічна реалізація /Бармак О.В., Крак Ю.В. та ін. // Проблеми програмування. – 2014. – № 2-3. – С. 285-294
86. Бармак О.В. Інформаційна технологія для отримання особливостей обличчя при відтворенні емоційних станів /Бармак О.В., Сорокатий Р.В. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 5. С. 189-192
87. Кривонос Ю.Г. Информационная технология анализа мимических проявлений эмоциональных состояний человека / Кривонос Ю.Г., Бармак А.В. и др. // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 1.