ВИКЛАДАЧІ

Міхалевський Віталій Цезарійович

Хмельницький національний університет – доцент – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу (до 2012 р – за сумісництвом).

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• доктор (відповідає кандидату) фізико-математичних наук – 1997 р. – механіка деформівного твердого тіла – АН Республіки Молдова, м.Кишинів / Інститут математики з ОЦ АН Молдови
• кандидат фізико-математичних наук (нострифікація) – 1998 р. – механіка деформівного твердого тіла – АН України, м.Київ / Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
• доцент – 2006 р – за кафедрою інформаційних технологій проектування – Хмельницький національний університет / факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• Хмельницька філія ПАТ «Укртелеком» (Хмельницьке обласне підприємство електрозв’язку) – інженер-програміст, провідний інженер-програміст, начальник відділу, начальник сектору, заступник начальника центру – Центр інформаційних технологій та технічного забезпечення (відділ АСУ) – 1986 – 2012.
• Хмельницький національний університет – старший викладач, доцент - Інженерно-механічний факультет / Кафедра комп’ютерних систем – 1998 – 2000 (за сумісництвом).
• Хмельницький національний університет – доцент – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2001 – до теперішнього часу (до 2012 р – за сумісництвом).

Викладає дисципліни:
• Бази даних та інформаційні системи
• Основи математичної логіки
• Проектування розподілених баз даних та знань
• Транзиційні системи та їх аналіз

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 40)

1. В.Ц.Міхалевський, Г.І.Міхалевська, В.В.Жмуцька. Сховища даних у побудові інформаційного простору підприємства. Збірник наукових праць ФПМКТ. – Хмельницький: ХНУ, N1(2), 2009. - C.163-166.
2. В.Ц.Міхалевський, Г.І.Міхалевська, В.В.Жмуцька. Деякі завдання просторів даних як абстракції керування інформацією. Збірник наукових праць ФПМКТ. – Хмельницький: ХНУ, N1(2), 2009. - C.169-173.
3. Міхалевський В.Ц., Атаманюк М.В. Задача для автоматизації роботи профспілкової організації. Збірник наукових праць ФПМКТ. -Хмельницький: ХНУ, 2010.-4c.
4. Міхалевська Г.І., Міхалевський В.Ц. Основні концепції побудови експертних систем. -Збірник наукових праць ФПМКТ. -Хмельницький: ХНУ, 2010.-6c.
5. Міхалевський В.Ц., Міхалевська Г.І., Жмуцька В.В. Використання інформаційних систем для прийняття управлінських рішень. -Збірник наукових праць ФПМКТ. -Хмельницький: ХНУ, 2010. -7c.
6. Г.І. Міхалевська, В.Ц. Міхалевський. Ресурси знань та особливість управління знаннями в організації. - Збірник наукових праць ФПМКТ. - Хмельницький: ХНУ, 2011.-4 c.
7. Г.І. Міхалевська, В.Ц. Міхалевський. Гібридне інтегральне перетворення Ейлера-Лежандра-(Конторовича-Лєбєдєва) на сегменті [0, Rз]. - Збірник наукових праць "Крайові задачі для диференціальних рівнянь", Випуск 20. - Чернівці:" Прут", 2011. - C. 168-178.
8. В.Ц.Міхалевський, В.В.Міхалевська-Жмуцька. Використання баз даних для прийняття управлінських рішень. - Збірник наукових праць ФПМКТ. - Хмельницький: ХНУ, 2011.- 5 c.
9. Міхалевський В.Ц. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур'є-Ейлера-Лежандра на сегменті [Rо,Rз] полярної осі. - Збірник наукових праць "Крайові задачі для диференціальних рівнянь", Випуск 21. - Чернівці:" Прут", 2012. - C. 76-89.
10. Міхалевський В.Ц., Міхалевська-Жмуцька В.В. Інформація як специфічний товар виробництва. -зб.наук.праць ХНУ "АПК-2013. Актуальні проблеми комп'ютерних технологій.", -Хмельницький, 2013. -с.231-238.
11. Міхалевський В.Ц., Міхалевська Г.І. Дослідження предметної області телекомунікаційного підприємства для автоматизації його діяльності. -Зб.наук.праць "Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013)". Частина 2. -Суми. Сумський держуніверситет. -с.16-21.
12. Міхалевський В.Ц., Міхалевська-Жмуцька В.В. Загальні завдання систем управління знаннями в організації. -Зб.наук.праць "Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ (АППСІКТ-2013)". Частина 2. -Суми. Сумський держуніверситет. -с.9-15.
13. Міхалевський В., Міхалевська Г. Адміністрування інформаційної системи обліку та комплексних розрахунків за послуги телекомунікаційного підприємства. – V Українсько-Польські наукові діалоги: Тези наукових праць міжнародної наукової конференції, 16-19 жовтня 2013 р., м. Яремче (Україна) - Хмельницький національний університет, 2013. - С. 216-217.
14. Міхалевський В., Міхалевська-Жмуцька В. Впровадження інформаційного аудиту для вдосконалення системи управління підприємством. – V Українсько-Польські наукові діалоги: Тези наукових праць міжнародної наукової конференції, 16-19 жовтня 2013 р., м. Яремче (Україна) - Хмельницький національний університет, 2013. - С. 217-219.
15. Міхалевський В.Ц., Міхалевська-Жмуцька В.В. Технологічний процес обробки даних на автоматизованих робочих місцях користувачів інформаційної системи підприємстваробництва. -зб.наук.праць ХНУ "АПК-2014. Актуальні проблеми комп'ютерних технологій.", -Хмельницький, 2014. -с.249-256.
16. Міхалевська Г.І., Міхалевський В.Ц. Конфігурація автоматизованого робочого місцякористувача інформаційної системи в телекомунікаційному підприємстві. -зб.наук.праць ХНУ "АПК-2014. Актуальні проблеми комп'ютерних технологій.", -Хмельницький, 2014. -с.242-248.