ВИКЛАДАЧІ

Пасічник Олександр Анатолійович

Хмельницький національний університет – доцент – Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2004 – до теперішнього часу.

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• кандидат технічних наук – 2000 р. – тертя та зношування в машинах – Хмельницький національний університет / Механічний факультет
• доцент – 2004 р. – за кафедрою зносостійкості та надійності машин Хмельницький національний університет / Механічний факультет

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• Хмельницький національний університет – стажист дослідник науково-дослідного сектору, аспірант, асистент, старший викладач, доцент - Механічний факультет / Кафедра зносостійкості та надійності машин – 1992 – 2004.
• Хмельницький національний університет – доцент – Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2004 – до теперішнього часу.

Найважливіші навчально-методичні праці:

Навчальні посібники:
1. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2011.- 170 с.
2. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Хмельницький: ХНУ, 2013.- 193 с.

Викладає дисципліни:
• Технології комп‘ютерного проектування
• Надійність систем
• Основи САПР
• Мови об‘єктно-орієнтованого програмування

Наукові праці:

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 70)

1. Пасечник А. А., Пасечник А.Й. Исследование динамических процессов при воздействии ударных нагрузок в вырубочных прессах// Тезисы XV межвузов. научно-методического семинара "Пути повышения качества подготовки студентов по механике". – Хмельницкий: ХТИ. – 1990. – С. 37.
2. Кузьменко А.Г., Пасечник А.А. Статистическая модель масштабного фактора в износе// Тези науково-технічної конференції "Наукові основи сучасних прогресивних технологій". – Хмельницький:ТУП. – 1994. – С. 138.
3. Кузьменко А.Г., Калда Г.С., Пасечник А.А. Нелинейность в моделях высокого уровня как следствие статистической неоднородности в моделях низкого уровня// Динамика, прочность и надежность транспортных машин. – Брянск: БИТМ. – 1994. – С. 121 – 125.
4. Пасечник А.А., Кузьменко А.Г., Бабак О.П. Статистическая модель масштабного фактора в износе// Динамика, прочность и надежность транспортных машин. – Брянск: БИТМ. – 1994. – С. 125 – 130.
5. Кузьменко А.Г., Пасечник А.А. Масштабный фактор при износе стохастически неоднородных поверхностей// Проблеми сучасного машинобудування. – Хмельницький: ТУП. – 1996. – С. 71 – 73.
6. Пасечник А.А., Кузьменко А.Г. Экспериментальное исследование температурного режима упругого фрикционного контакта// Проблеми трибології. – 1997. - №2(4). – С. 74 –79.
7. Пасечник А.А., Кузьменко А.Г. Исследование неравномерности износа поверхностей трения// Проблеми трибології. – 1997. - №3(5). – С. 118 – 121.
8. Кузьменко А.Г., Пасечник А.А. Определение параметров статистической модели масштабного фактора в износе// Проблеми трибології. – 1997. - №4(6). – С. 21 – 23.
9. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Зносоконтактна задача для підшипників ковзання з урахуванням масштабного фактора (пряма пара тертя)// Проблеми трибології. – 1998. - №4(10). – С. 22 – 26.
10. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Зносоконтактна задача для підшипників ковзання з урахуванням масштабного фактора (обернена пара тертя)// Проблеми трибології. – 1999. - №1(11). – С. 33 – 35.
11. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Застосування гіпотези про схематичну мікронеоднорідність при дослідженнях процесів тертя та зношування// Проблеми трибології. – 1999. - №2(12). – С. 126 – 131.
12. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Моделювання закономірності зношуваня з урахуванням масштабного фактора// Проблеми трибології. – 1999. - №2(12). – С. 132 – 134.
13. Пасічник О.А., Кузьменко А.Г., Бабак О.П. Вибір схеми лабораторних трибологічних випробувань та врахування масштабного фактора// Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. - №3.Ч.1(33). – С. 39 – 41.
14. Пасічник О.А., Кузьменко А.Г. Апаратно-програмний комплекс для автоматичного вимірювання і реєстрації величини зносу// Тези міжнародної науково-технічної конференції "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2001)". – Хмельницький: ТУП. – 2001. – С. 5 - 7.
15. Пасічник О.А., Кузьменко А.Г. Комплекс для автоматичного вимірювання і реєстрації величини зносу// Проблемы трибологии. – 2002. - №1. – С. 156 – 159.
16. Пасічник О.А. Проблеми та перспективи комп’ютеризації наукових досліджень // Матеріали Першої МНПК "Науковий потенціал світу 2004". Том 58. "Сучасні інформаційні технології". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 52 – 53.
17. Пасічник О.А. Методологічні аспекти лабораторних випробувань вузлів на тертя та зношування при розрахунково-експериментальній оцінці величини зносу// Проблемы трибологии. – 2005. - №1. – С. 80 – 83.
18. Пасічник О.А., Бабак О.П. Комп‘ютеризований комплекс для вимірювання лінійних переміщень та зносу на основі індуктивного датчика// Проблемы трибологии. – 2005. - №3. – С. 110 – 113.
19. Пасічник О.А. Деякі методологічні аспекти застосування кількісної цифрової фотографії в наукових дослідженнях// Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки 2006". Том 30. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 10 – 12.
20. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А, Бабак О.П., Луценко В.В. Розробка програмного забезпечення для комп‘ютеризації розрахунків параметрів закономірності зношування// Проблемы трибологии. – 2006. - №.4 – С. 40 – 42.
21. Кузьменко А.Г., Бабак О.П., Пасічник О.А., Даньков А.Б. Експериментальні дослідження руху мастильного матеріалу із застосуванням комп‘ютерних технологій візуалізації та реєстрації// Проблемы трибологии. – 2007. - №.1 – С. 135 – 139.
22. Пасічник О.А. Кількісна цифрова фотографія при трибологічних дослідженнях// Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. - №.5(96) – С. 45 – 49.
23. Пасічник О.А. Фотографічний метод вимірювань при трибологічних дослідженнях// Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. - №2(108) – С. 173 – 175.
24. Сороката С.Р., Пасічник О.А. Дослідження ефективності використання безструктурних баз даних для збереження інформації про різнорідні об‘єкти// Збірник наукових праць за матеріалами третьої всеукраїнської науково-технічної конференції "Актуальні проблеми комп‘ютерних технологій 2009". – Хмельницький: ХНУ, 2009. – С. 195 – 200.
25. О.А. Пасічник, О.П.Бабак. Застосування інформаційних технологій при трибологічних дослідженнях // Проблеми трибології (Problems of Tribology). - 2010. - №4. – С. 82–84.
26. Вараниця О.А., Пасічник О.А. Застосування об‘єктно-орієнтованого програмування для автоматизації вимірювань на основі аналізу зображень // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп‘ютерних технологій Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – С. 87 – 90.
27. Школьник Ю.В., Пасічник О.А. Розробка САПР зварних балок з використанням системи SolidWorks та мови об‘єктно-орієнованого програмування Microsoft Visual C++ // Збірник наукових праць факультету прикладної математики та комп‘ютерних технологій Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – С. 90 – 93.
28. Романець О.П., Пасічник О.А. Побудова тривимірного зображення рельєфу місцевості із застосуванням технологій комп‘ютерного проектування// Збірник наукових праць (за матеріалами п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції "Актуальні проблеми комп‘ютерних технологій 2012". – Хмельницький: ХНУ, 2012. – С. 280 - 285.
29. 73. Романенко К.В., Пасічник О.А. Система керування ігровими персонажами на базі штучного інтелекту в операційній системі Android// Збірник наукових праць (за матеріалами п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції "Актуальні проблеми комп‘ютерних технологій 2014". – Хмельницький: ХНУ, 2014. – С. 289 - 294.
30. 74. Тихонюк А.С., Пасічник О.А. Система керування додатками та процесами в операційній системі Android// Збірник наукових праць (за матеріалами п’ятої всеукраїнської науково-технічної конференції "Актуальні проблеми комп‘ютерних технологій 2014". – Хмельницький: ХНУ, 2014. – С. 343 – 350.