ВИКЛАДАЧІ

Петровський Сергій Степанович

Хмельницький національний університет – доцент– Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2002 – до теперішнього часу.

Кандидат педагогічний наук, доцент.

Науковий ступінь і вчене звання:
(ступінь/звання – рік отримання - спеціальність – навчальний заклад/факультет):
• кандидат педагогічний наук – 2008 р. – теорія навчання. – Інститут педагогіки АПН України
• доцент – 2011 р. – за кафедрою інформаційних технологій проектування - Хмельницький національний університет / факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій

Професійний шлях:
(установа(підрозділ) - посада - дати )
• Кам‘янець-Подільський Електромеханічний завод – інженер конструктор –1993-1994.
• Хмельницький завод Ковальсько-пресового устаткування – інженер технолог, програміст –1994-1995.
• Хмельницький Навчально-виховний комплекс №2 – вчитель інформатики, заступник директора –1996-2002.
• Хмельницький національний університет – доцент– Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра інформаційних технологій проектування - 2002 – до теперішнього часу.

Найважливіші навчально-методичні праці:
• Комп’ютерні мережі : лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / С.С. Петровський . – Хмельницький : ХНУ, 2014.- 85 с.
• Крос-платформне програмування : лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / С.С. Петровський . – Хмельницький : ХНУ, 2013.- 104 с.

Наукові праці:

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:
(загалом більше 50)

Електронна пошта