ВИКЛАДАЧІ

Багрій Руслан Олександрович

Посада:доцент

кандидат технічних наук

ORCID ID: 0000-0001-5219-1185
RESEARCHER ID:  I-2340-2018
Scopus: 57195464300

Професійний шлях:

• Хмельницький національний університет – аспірант, асистент, ст.викладач - Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу.

Викладає дисципліни:
• Математичнi методи дослiдження операцiй
• WEB-технологiї та WEB-дизайн
• Мови SQL-запитiв
• Iнтегрованi комп`ютернi системи

Методична робота
• Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.// Харжевський В.О., Сорокатий Р.В., Багрій Р.О.– Хмельницький: ХНУ, 2008. – 29 с., Ел. вар.
• Мови SQL – запитів: лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / Р.О. Багрій . – Хмельницький : ХНУ, 2013.- 87 с.
• WEB-технології та WEB-дизайн. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.// Бармак О. В., Багрій Р.О.– Хмельницький: ХНУ, – 31 с., Ел. вар.
• Основи програмування та алгоритмічні мови:метод. вказiвки до проведення практич. та лаб. занять для студ. спец. "Інформаційні технології проектування", С.С. Ковальчук, Р.О. Багрій – Хмельницький: ХНУ, 2001. – 100 с.

Наукова робота
1. Kryvonos Iu.G. New tools of alternative communication for persons with verbal communication disorders / Iu.G. Kryvonos, Iu.V. Krak, O.V. Barmak, R.O. Bagriy // Cybernetics and Systems Analysis. Volume 52, Issue 5. – 2016. – P. 665–673.
2. Krak Y.V. Text entry system for alternative speech communications / Y.V. Krak, A.V. Barmak, R.A. Bagriy, I.O. Stelya // Journal of Automation and Information Sciences. Volume 49, Issue 1. – 2017. – P. 65–75.
3. Багрій Р.О. Моделювання системи прогнозування тексту / Р.О. Багрій, О.В. Бармак, Ю.В. Крак // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2017. – №1. – С. 35–38.
4. Kryvonos Iu.G. Predictive text typing system for the Ukrainian language / Iu.G. Kryvonos, Iu.V. Krak, O.V. Barmak, R.O. Bagriy // Cybernetics and systems analysis. Volume 53, Issue 4. – 2017. – P. 495–502.
5. Багрій Р.О. Система прогнозування слів для альтернативної комунікації / Р.О. Багрій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №4. – С. 263–268.
6. Багрій Р.О. Система введення тексту за допомогою неоднозначної віртуальної клавіатури / Р.О. Багрій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №5. – С. 108–112.