ВИКЛАДАЧІ

Багрій Руслан Олександрович

Посада:доцент

кандидат технічних наук

ORCID ID: 0000-0001-5219-1185
RESEARCHER ID:  I-2340-2018
Scopus: 57195464300

Професійний шлях:

• Хмельницький національний університет – аспірант, асистент, ст.викладач - Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу.

Методична робота
• Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.// Харжевський В.О., Сорокатий Р.В., Багрій Р.О.– Хмельницький: ХНУ, 2008. – 29 с., Ел. вар.
• Мови SQL – запитів: лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / Р.О. Багрій . – Хмельницький : ХНУ, 2013.- 87 с.
• WEB-технології та WEB-дизайн. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.// Бармак О. В., Багрій Р.О.– Хмельницький: ХНУ, – 31 с., Ел. вар.
• Основи програмування та алгоритмічні мови:метод. вказiвки до проведення практич. та лаб. занять для студ. спец. "Інформаційні технології проектування", С.С. Ковальчук, Р.О. Багрій – Хмельницький: ХНУ, 2001. – 100 с.

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій: