ВИКЛАДАЧІ

Багрій Руслан Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Спеціальність: 05.13.06 – Інформаційні технології

Професійний шлях:

• Хмельницький національний університет – аспірант, асистент, ст.викладач, доцент - Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу.

Методична робота
• Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.// Харжевський В.О., Сорокатий Р.В., Багрій Р.О.– Хмельницький: ХНУ, 2008. – 29 с., Ел. вар.
• Мови SQL – запитів: лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / Р.О. Багрій . – Хмельницький : ХНУ, 2013.- 87 с.
• WEB-технології та WEB-дизайн. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.// Бармак О. В., Багрій Р.О.– Хмельницький: ХНУ, – 31 с., Ел. вар.
• Основи програмування та алгоритмічні мови:метод. вказiвки до проведення практич. та лаб. занять для студ. спец. "Інформаційні технології проектування", С.С. Ковальчук, Р.О. Багрій – Хмельницький: ХНУ, 2001. – 100 с.
• Основи проектування та розробка веб-додатків: навчальний посібник / Манзюк Е.А, Лищук О.А., Мазурець О.В, Багрій Р.О., Петровський С.С. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 184 с.

Стажування
Закордонне стажування в університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) терміном з 25.02.2019 р. до 08.04.2019 р. (НАКАЗ № 41-КП від 04.02.2019 р.), посвідчення WT-KRT №4/2019.

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:


Електронна пошта