ВИКЛАДАЧІ

Скрипник Тетяна Казимирівна

Хмельницький національний університет – старший викладач – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем / Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу.

Професійний шлях:
• АКБ «Україна» - 1992-2001
• Хмельницький національний університет – старший лаборант, асистент, старший викладач – Факультет програмування, комп’ютерних та телекомунікаційних систем /Кафедра Комп`ютерних наук та інформаційних технологій - 2001 – до теперішнього часу.

Найважливіші праці в наукових журналах та матеріалах конференцій:

Найважливіші навчально-методичні праці:
1. С.С.Ковальчук, Е.А.Манзюк, Т.К.Скрипник, Наскрізна програма з практики. Методичні вказівки для студентів спеціальності „Інформаційні технології проектування” // ХНУ, 2005
2. Т.К.Скрипник, Маркетинг інформаційних технологій. Методичні вказівки до практичних робіт. (наскрізна програма для студентів спеціальності 7.0804.02 – Інформаційні технології проектування) // Хмельницький: ХНУ, 2005
3. Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник, Т.К.Скрипник, Надійність систем. Програма курсу, контрольна робота та методичні вказівки для студентів спеціальності "Інформаційні технології проектування"/ Лабораторний практикум. // Хмельницький: ХНУ, 2007.
4. Манзюк Е.А., Т.К.Скрипник, Розробка коп'ютерних систем проектування/ Лабораторний практикум. // Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ, 2007.
5. Манзюк Е.А., Т.К.Скрипник, Лабораторний практикум по курсу «Технологія програмування та створення програмних продуктів» Частина І // Хмельницький, ХНУ, 2009
6. Р.В. Сорокатий, О.А. Пасічник, Т.К.Скрипник, Мови об‘єктно-орієнтованого програмування: програма, методичні вказівки і контрольні питання для студентів напряму підготовки «Комп‘ютерні науки» (заочна форма навчання) // Хмельницький: ХНУ, 2009. – 20 с.
7. О.А. Пасічник, Манзюк Е.А., Т.К.Скрипник, Педагогічна практика: методичні рекомендації для магістрів спеціальності «Інформаційні технології проектування» // Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ , 2010. – 21 с.
8. Лищук О.А., Скрипник Т.К, Лабораторний практикум по курсу «Операційні системи» // Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ , 2012. – 90 с

Електронна пошта