ІСТОРІЯ

Відео з розповіддю про Кафедру КНІТ Хмельницького національного університету

Відео з розповіддю про Кафедру КНІТ, напрямки діяльності, склад, переспективи розвитку кафедри (колишня кафедра інформаційних технологій проектування) Хмельницького національного університету

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій входить до складу Факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання у Хмельницькому нацiональному унiверситету. Основна мета роботи кафедри - якісне поліпшення комп'ютерної підготовки студентів, впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес університету.