ІСТОРІЯ

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій входить до складу Факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання у Хмельницькому нацiональному унiверситету. Основна мета роботи кафедри - якісне поліпшення комп'ютерної підготовки студентів, впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес університету.