ІСТОРІЯ

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій входить до складу Факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання у Хмельницькому нацiональному унiверситету. Основна мета роботи кафедри - якісне поліпшення комп'ютерної підготовки студентів, впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес університету.

Завідувач кафедри КНІТ:
Бармак Олександр Володимирович,
д. т. н., професор

Історична довідка

Перший набір студентів на спеціальність "Інформаційні технології проектування" був здійснений в 1999 році. Але датою народження кафедри слід вважати 25 травня 2000 року, коли був отриманий дозвіл Міністерства освіти і науки України щодо створення на факультеті Інженерних та інформаційних технологій випускової кафедри "Інформаційні технології проектування".

Очолив і успішно керував кафедрою 12 років професор, доктор фізико-математичних наук, фахівець світового рівня в області інформаційних технологій, провідний співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Сергій Лук'янович Кривий.

Сергій Лук'янович КривийПерший завідувач кафедри ІТП
Кривий Сергій Лук’янович
д. ф.-м.н., професор

До першого складу кафедри ввійшли: доценти Ковальчук С.С., Сорокатий Р.В., Свірневський М.С., асистенти Багрій Р.О., Міль С.В. і завідувач лабораторіями Новіков О.Р.

Основний напрямок діяльності кафедри — підготовка фахівців в області комп'ютерних наук, об'єктом діяльності яких є інформаційні системи й технології.

Предметом діяльності фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування є розробка, тестування, і впровадження програмних продуктів, рішення завдань в областях обчислювальних систем, програмування, алгоритмізації, організації та побудови баз даних і знань, комп'ютерних мереж. Фахівці займаються розробкою компонентів комп'ютеризованих систем, у тому числі систем обробки інформації й керування, комп'ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту, автоматизованих систем обробки текстової та графічної інформації, інтелектуальних систем обробки інформації для системного аналізу.

Випускники кафедри працюють закордоном та в Україні у провідних фірмах, що займаються розробкою та впровадженням програмного забезпечення, відкрили власні комп’ютерні фірми, працюють у банківських установах, підрозділах Міністерства внутрішніх справ, організаціях та установах в якості фахівців з розробки та впровадження програмних продуктів та інформаційних технологій, вищих навчальних закладах, продовжують навчання аспірантурі.

1 січня 2016 року кафедра «Інформаційних технологій проектування» була перейменована на кафедру «Комп’ютерних наук та інформаційних технологій».

З 2012 року кафедру очолює професор Сорокатий Р.В. Нині кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій налічує 16 співробітників, з них 13 викладачів. На кафедрі працює 2 доктори наук, 7 кандидатів наук.

Співробітники

Бармак Олександр Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри

Манзюк Едуард Андрійович, к. т. н., доцент

Міхалевський Віталій Цезарійович, к. ф.-м. н., доцент

Пасічник Олександр Анатолійович, к. т. н., доцент

Петровський Сергій Степанович, к. п. н., доцент

Длугунович Наталя Анатоліївна, к.е.н., доцент

Багрій Руслан Олександрович, старший викладач

Скрипник Тетяна Казимирівна, старший викладач

Мазурець Олесандр Вікторович, старший викладач

Наукові напрямки кафедри

• Інформаційні технології для моделювання задач віртуальної реальності.

• Розробка чисельних методів комп’ютерного моделювання поведінки складних систем.

• Метод проектів у профільному навчанні інформатики.

Кафедрою щорічно проводиться понад 15 заходів, спрямованих на виявлення й підтримку обдарованої молоді в області інформаційних технологій, серед них Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з комп’ютерних наук.

Кафедра співпрацює провідними науковими установами та навчальними закладами Києва, Львова, Харкова, Кракова, Кельце, Любліна, Бидгощі.

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 3-й учбовий корпус, ауд. 3-301

Телефони: 12-70 (внутр. тел.)

Адреса ел.пошти: itp@khnu.km.ua

Адреса сайту:

https://kn.khnu.km.ua