СТУДЕНТАМ

МАГІСТР

У розділі подано інформацію для студентів освітнього рівня МАГІСТР


«Освітня програма 2016 рік»


«Навчальний план 2020 рік (проект)»


«Додаткові роз'яснювальні матеріали з вибору навчальних дисциплін»


«Детально по дисциплінах (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)»

«Послання на сховище документів»