ОСВIТНI ПРОГРАМИ

БАКАЛАВР

У розділі подано інформацію для абітурієнтів освітнього рівня БАКАЛАВР


«ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020 рік (проект)»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 рік (проект)»