СТУДЕНТАМ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У розділі подано загальну інформацію до уваги студентів

«ДОДАТКОВІ РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН»