СТУДЕНТАМ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

У розділі подано інформацію для студентів освітнього рівня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ


«Разові спеціалізовані вчені ради PhD»


Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павлової Ольги Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Шифр ради: ДФ 70.052.005 Наказ МОН України від 26.11.2020 №1472 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії (сторінки 29-30)

Голова ради: д.т.н., професор Бармак Олександр Володимирович, alexander.barmak@gmail.com

Назва дисертацiйної роботи: АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спецiальнiсть: 122 Комп'ютерні науки

Автор дисертації: Павлова Ольга Олександрівна

Науковий керiвник: д.т.н., професор Говорущенко Тетяна Олександрівна

Дисертацiю прийнято до захисту: 07.12.2020

Дата захисту: 25.01.2021 14:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ауд. 3-207

 Анотацiя        Дисертацiя        Вiдгук 1        Вiдгук 2        Висновок      

 Аудіозапис:

 

 Відеозапис:


«Розклад занять PhD»


Розклад занять І семестру ДФ 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технологій» та 123 «Комп‘ютерна інженерія» 2020-2021 навчального року.


Розклад зимової екзаменаційної сесії ДФ 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технологій» та 123 «Комп‘ютерна інженерія» 2020-2021 навчального року.


«АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА»


НАКАЗ

про призначення експертної групи


ПРОГРАМА

роботи експертної групи


«ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2017 рік»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2017 рік»


«ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2019 рік»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019 рік»


«Детально по дисциплінах (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)»

«Посилання на сховище документів»


«СИЛАБУСИ»


«Обов‘язкова частина»

«Методи оптимізації у наукових дослідженнях та експериментах»


«Методи вирішення слабоформалізованих задач»


«Управління науковими ІТ проектами»


«Інтелектуальна обробка інформаційних моделей »


«Формальні методи розроблення критичних інформаційних технологій»


«Іноземна мова за академічним спрямуванням»


«Іноземна мова: іншомовна комунікація»


«Філософія науки»


«Вибіркова частина»


«Інформаційна технологія автоматизованого створення тестів»


«Моделювання інформаційних процесів у системах жестової комунікації»


«CASE-оцінювання критичних програмних систем: якість, надійність, безпека»


«Оцінювання якості та експертиза програмного забезпечення»


«Інформаційна технологія альтернативної комунікації»


«Моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови»