ОСВIТНI ПРОГРАМИ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

У розділі подано інформацію для абітурієнтів освітнього рівня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ


«АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА»


НАКАЗ

про призначення експертної групи


ПРОГРАМА

роботи експертної групи


«ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2017 рік»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2017 рік»


«ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2019 рік»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019 рік»


«Додаткові роз'яснювальні матеріали з вибору навчальних дисциплін»


«Детально по дисциплінах (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)»

«Посилання на сховище документів»


«СИЛАБУСИ»


«Обов‘язкова частина»

«Методи оптимізації у наукових дослідженнях та експериментах»


«Методи вирішення слабоформалізованих задач»


«Управління науковими ІТ проектами»


«Інтелектуальна обробка інформаційних моделей »


«Формальні методи розроблення критичних інформаційних технологій»


«Іноземна мова за академічним спрямуванням»


«Іноземна мова: іншомовна комунікація»


«Філософія науки»


«Вибіркова частина»

«Інформаційна технологія автоматизованого створення тестів»


«Моделювання інформаційних процесів у системах жестової комунікації»


«CASE-оцінювання критичних програмних систем: якість, надійність, безпека»


«Оцінювання якості та експертиза програмного забезпечення»


«Інформаційна технологія альтернативної комунікації»


«Моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови»