СТЕЙКХОЛДЕРИ

СТАЖУВАННЯ ТА ПРАКТИКА

У розділі представлені інформація про заходи з підвищення кваліфікації викладачів та проходження практики студентами кафедри КНІТ


Бази практик студентів та підвищення викладачів спеціальності КНІТПрактика студентів Хмельницького національного університету спеціальності КНІТ
Заходи з підвищення кваліфікації викладачів кафедри КНІТ