АБІТУРІЄНТУ

БАКАЛАВР (коледж, технікум)

Вступ на скорочену форму навчання за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки


2021


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

УМОВИ ВСТУПУ

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

Термін навчання на денній формі навчання – 2-3 роки, на заочній – 3-4 роки, на дистанційній – 3-4 роки.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань

  • для бюджетних конкурсних пропозицій   формі ЗНО з української мови і літератури (української мови)ЗНО з математики (історії)  та фахового вступного випробування ;
  • для небюджетних конкурсних пропозицій у формі ЗНО з української мови і літератури (української мови), ЗНО з математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника) та фахового вступного випробування   (Графік проведення фахових випробувань).

У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО 2018-2021 років. 

Перелік документів:

  • заява, підписана особисто вступником;
  • оригінал диплому молодшого спеціаліста,  додаток до нього;
  • 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
  • сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
  • 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копія приписного свідоцтва або військового квитка;
  • копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності).

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії Усі форми навчання
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів  14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 23 липня 2021р для осіб, що претендують на навчання за державним замовленням

 

18.00 27 липня 2021р для осіб, що претендують на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Строки проведення фахових випробувань  з 24 липня до 30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 31 липня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням –не пізніше 06 серпня 2021 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб –не пізніше 15 серпня 2021 року.

Адреса приймальної комісії ХНУ:

м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус № 3, вестибюль.

тел. (0382) 67-27-55, (067)122-68-60, e-mail: pkkhnu@ukr.net.

 


Програма фахових вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

Комп’ютерні науки”.

 

Тестові завдання вступних випробувань для здобуття ОС бакалавра на базі диплому молодшого спеціаліста

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Комп’ютерні науки”.

 

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Комп’ютерні науки в 2021р. :
 
Предмети для всіх спеціальностей факультету для вступу на бюджет/контракт
Перший предмет українська мова
Другий предмет математика
Третій предмет іноземна мова, історія України, біологія, географія, фізика, хімія
 
№ п/п Шифр Спеціальності Ліцензований обсяг, денна форма
бакалаврів магістрів докторів філософії
  Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
1 122 Комп’ютерні науки.

 

Освітня програма: Комп’ютерні науки

75 40 10
Підготовку студентів забезпечує  кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Тривалість навчання на першому (бакалаврському) рівні скороченої форми підготовки для студентів – випускників коледжів за спеціальностями:  122 Комп’ютерні науки становить 2 роки і 10 місяців.

Навчання на другому (магістерському) рівні триває 1 рік і 4 місяці за освітньо-професійними програмами.

Тривалість навчання на третьому (аспірантура, доктори філософії) рівні – 4 роки за спеціальностю 122 Комп’ютерні науки.

Посилання на джерело


2020


Випускникам коледжів та технікумів

Умови вступу до ХНУ

 

Посилання на джерело


ВИПУСКНИКАМ КОЛЕДЖІВ ТА ТЕХНІКУМІВ 2020

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань у формі ЗНО з української мови і літератури та фахового випробування.

 

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

– заява, заповнена особисто вступником;

– копія диплому молодшого спеціаліста, і додаток до нього;

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2020 року

Строки проведення фахових випробувань

з 23 липня до 30 липня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 31 липня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 04 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – 30 вересня 2020 року

 

 


Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань у формі ЗНО з української мови і літератури та фахового випробування.


ПРОГРАМА фахового вступного іспиту з галузі знань — 12 «Інформаційні технології» спеціальності — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)

 


Тести фахового вступного іспиту на спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)


Тести(відповіді) фахового вступного іспиту на спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)