АБІТУРІЄНТУ

ВИПУСКНИКАМ КОЛЕДЖІВ ТА ТЕХНІКУМІВ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп'ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.


УМОВИ ВСТУПУ

Спеціальність – 122 Комп'ютерні науки

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

Термін навчання на деннійформі навчання – 3 роки.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • для бюджетних конкурсних пропозицій формі ЗНО з української мови і літератури (української мови), ЗНО з математики (історії України) та фахового вступного випробування;
  • для небюджетних конкурсних пропозицій у формі ЗНО з української мови і літератури (української мови), ЗНО з математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника) та фахового вступного випробування (графік проведення фахових випробувань).

У 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019-2022 років.

Перелік документів:

  • ● заява, заповнена особисто вступником;
  • ● оригінал диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), додаток до нього;
  • ● 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт та довідка з Єдиного демографічного реєстру);
  • ● 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
  • ● сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років;
  • ● 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • ● копія приписного свідоцтва або військового квитка;
  • ● копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності).

Терміни подачі документів


Етапи вступної компанії Усі форми навчання
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра
Початок прийому заяв та документів  14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів

12.00 22 липня 2022р для осіб, що претендують на навчання за державним замовленням

18.00 29 липня 2022р для осіб, що претендують на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Строки проведення фахових випробувань  з 22 липня до 30 липня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 01 серпня 2022 року
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 05 серпня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2022 року.ПРОГРАМА фахового вступного іспиту з галузі знань — 12 «Інформаційні технології» спеціальності — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)

Тести фахового вступного іспиту на спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)

Тести(відповіді) фахового вступного іспиту на спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)