АБІТУРІЄНТУ

БАКАЛАВР (коледж, технікум)

Вступ на скорочену форму навчання за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки


Випускникам коледжів та технікумів

Умови вступу до ХНУ

 

Посилання на джерело


ВИПУСКНИКАМ КОЛЕДЖІВ ТА ТЕХНІКУМІВ 2020

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Хмельницький національний університет приймає на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на другий, третій курс (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань у формі ЗНО з української мови і літератури та фахового випробування.

 

У 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

– заява, заповнена особисто вступником;

– копія диплому молодшого спеціаліста, і додаток до нього;

– 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;

– 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 

Терміни подачі документів

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2020 року

Строки проведення фахових випробувань

з 23 липня до 30 липня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 31 липня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 04 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – 30 вересня 2020 року

 

 


Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань у формі ЗНО з української мови і літератури та фахового випробування.


ПРОГРАМА фахового вступного іспиту з галузі знань — 12 «Інформаційні технології» спеціальності — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)

 


Тести фахового вступного іспиту на спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)


Тести(відповіді) фахового вступного іспиту на спеціальність — 122 «Комп’ютерні науки» для абітурієнтів — випускників коледжів та технікумів галузі знань «Інформаційні технології» (освітньо-професійної програми «молодший спеціаліст»)