АБІТУРІЄНТУ

БАКАЛАВР

У розділі представлені інформація для абітурієнтів освітнього рівня БАКАЛАВР


При вступі на спеціальність 122 – Комп’ютерні науки абітурієнти подають атестат про загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.


ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (бакалавр)

122 - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ В 2020р. :

Перший предмет українська мова і література
Другий предмет математика
Третій предмет (на вибір один з двох) іноземна мова / фізика

Галузь знань: 12 – Інформаційні технології

Ліцензований обсяг, денна форма

бакалаврів магістрів докторів філософії
75 40 10
Підготовку студентів забезпечує кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій.