АБІТУРІЄНТУ

ВИПУСКНИКАМ ШКІЛ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп'ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.


УМОВИ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну форму навчання на ОС “Бакалавр 122 Комп'ютерні науки” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

Розрахунок конкурсного балу

 • 1. Середній бал із додатку до атестату (у 200-бальній шкалі) – ваговий коефіцієнт – 0,1;
 • 2. Бал за три предмети ЗНО (у 200-бальній шкалі):
 • Українська мова – ваговий коефіцієнт – 0,3;
 • Математика – ваговий коефіцієнт – 0,3;
 • Біологія або історія України, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія – ваговий коефіцієнт – 0,3.
 • Приклад розрахунку конкурсного балу.

Перелік документів

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі повзної загальної середньої освіти:

 • ● заява, заповнена особисто вступником;
 • ● документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • ● сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2019, 2020, 2021 та 2022 років;
 • ● 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт та довідка з Єдиного демографічного реєстру);
 • ● 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
 • ● 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • ● копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності);
 • ● довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності);
 • ● копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Терміни подачі документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається – 01 липня 2022 року;

Початок прийому заяв та документів – 14 липня 2022 року;

Закінчення прийому заяв:

 • 18:00 16 липня 2022 – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
 • 18:00 22 липня 2022 – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня 2022;

Проведення вступних випробувань:

 • ● для вступників що претендують на місця державного та регіонального замовлень з 01 по 13 липня 2022 включно;
 • ● для вступників, які що претендують на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 14 по 22 липня 2022;
 • ● співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 2022 року.

Терміни оприлюднення рейтингових списків та зарахування:

 • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 27 липня 2022 року.
 • Вступники які отримали рекомендації, маютьвиконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (принести оригінали документів) до 18.00 години 04 серпня 2022 року.
 • Зарахування вступників на денну форму авчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається: за державним замовленням 05 серпня 2022 року; за кошти фізичних та юридичних осіб (у кілька етапів), але не пізніше 30 вересня 2022 року.

Терміни оприлюднення рейтингових списків та зарахування:

 • Вступники на денну та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

 • У Хмельницькому національному університеті буде створений інформаційно-консультаційний центр який у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103.

 • Детальніше про подачу та розгляд електронної заяви вступників до Хмельницького національного університету!.