АБІТУРІЄНТУ

БАКАЛАВР

У розділі представлені інформація для абітурієнтів освітнього рівня БАКАЛАВР

При вступі на спеціальність 122 – Комп’ютерні науки абітурієнти подають атестат про загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.


2021


ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (бакалавр) В 2021р. :
 
Предмети для всіх спеціальностей факультету для вступу на бюджет/контракт
Перший предмет українська мова
Другий предмет математика
Третій предмет іноземна мова, історія України, біологія, географія, фізика, хімія
 
№ п/п Шифр Спеціальності Ліцензований обсяг, денна форма
бакалаврів магістрів докторів філософії
  Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
1 122 Комп’ютерні науки.

 

Освітня програма: Комп’ютерні науки

75 40 10
Підготовку студентів забезпечує  кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Тривалість навчання на першому (бакалаврському) рівні скороченої форми підготовки для студентів – випускників коледжів за спеціальностями:  122 Комп’ютерні науки становить 2 роки і 10 місяців.

Навчання на другому (магістерському) рівні триває 1 рік і 4 місяці за освітньо-професійними програмами.

Тривалість навчання на третьому (аспірантура, доктори філософії) рівні – 4 роки за спеціальностю 122 Комп’ютерні науки.

Посилання на джерело

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Перелік документів

При подачі оригіналів документів для  здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступник подає наступні документи:

– заява, підписана особисто вступником;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

– 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт та довідка з Єдиного  демографічного реєстру);

– 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності). Бланк довідки;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Терміни подачі документів

Початок прийому документів – 14 липня 2021 року;

Закінчення прийому документів:

  • проведення вступних випробувань, творчих конкурсів – з 01 липня по 13 липня 2021 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України);
  • проведення вступних випробувань,  творчих конкурсів – з 14 липня по 23 липня 2021 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб);
  • закінчення прийому заяв у паперовій і електронній формі – до 18.00 год. 23 липня 2021 року.

Прийом заяв та документів проводяться з 14 липня по 16 липня 2021 року, для осіб які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та творчих конкурсів. Співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 2021 року.

Терміни проведення конкурсного відбору та зарахування

  • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 18.00 години 28 липня 2021 року.
  • Вступники повинні виконати вимоги до зарахування (принести оригінали документів) до 18.00 години 02 серпня 2021 року.
  • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається: за державним замовленням не пізніше 09 серпня 2021 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2021 року.

Розрахунок конкурсного балу 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А;

де П1, П2 –оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 –оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200);

А –середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведеннясереднього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 3 до цих Правил).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3,К4 встановлюються університетом з точністю до 0,01. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1 (додаток 4 до цих Правил).

Додаткові бали до ЗНО з української мови, математики, біології та хімії за профільні олімпіади (до 20 балів до балу ЗНО).

Приклад розрахунку конкурсного балу

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центрякий у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103.

Детальніше про подачу та розгляд електронної заяви вступників до Хмельницького національного університету!

 

Додаткова інформація для вступників на базі повної загальної середньої освіти

-Тести для визначення професійної спрямованості вступників з переліку спеціальностей для навчання у Хмельницькому національному університеті 

-Рекомендації майбутнім абітурієнтам, що закінчують школи

-Поширені запитання-відповіді про вступ-2020

-Перелік спеціальностей та сертифікатів ЗНО, на які оголошується набір у 2021 році

-Форма для реєстрації на внутрішні іспити для вступу до Хмельницького національного університету (для вступників пільгових категорій)

-Реєстрація та графік проведення творчих конкурсів

-Розклад вступних випробувань (тестування із загальноосвітніх предметів) для всіх спеціальностей, зазначених в правилах прийому до Хмельницького національного університету на навчання за ступенем бакалавра (для пільгових категорій вступників).

-Програми творчих конкурсів

-Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт

-Форма довідки для отримання сільського коефіцієнту

-Спеціальні умови вступу до Хмельницького національного університету

-Збірники тестових завдань для осіб, що мають право на складання вступних іспитів в університеті

-Розмір плати за навчання студентів у 2021-2022 нр.

Посилання на джерело


2020


ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (бакалавр)

122 - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ В 2020р. :

Перший предмет українська мова і література
Другий предмет математика
Третій предмет (на вибір один з двох) іноземна мова / фізика

Галузь знань: 12 – Інформаційні технології

Ліцензований обсяг, денна форма

бакалаврів магістрів докторів філософії
75 40 10
Підготовку студентів забезпечує кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій.