АБІТУРІЄНТУ

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп'ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.


УМОВИ ВСТУПУ НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

Презентація щодо особливостей вступу до магістратури у 2022 році

Подання документів в електронній формі

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ОС бакалавра за всіма формами навчання вступники подають заяви лише в електронній формі. Хронологічні рамки вступної кампанії до магістратури:

 • ● Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 16 квітня 2022 року;
 • ● Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування о 18:00 17 травня 2022 р.
 • ● Основна сесія вступного випробування з іноземної мови відбудеться – з 20 червня до 02 липня 2022р.

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2022 року.

 • ● Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників) – з 13 червня до 16 червня 2022 року;
 • ● Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 22 липня 2022 року;
 • ● Строки проведення фахових випробувань – з 18 липня до 30 липня 2022 року;
 • ● Рекомендації для зарахування на бюджет – не пізніше 02 серпня 2022 року;
 • ● Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) до 18:00 8 серпня 2022 року;
 • ● Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 09 серпня 2022 року;
 • ● Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 серпня 2022 року.

Терміни додаткового прийому заяв та документів у паперовій формі, вступних випробувань, що проводить Хмельницький національний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем вищої освіти «магістр» для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:

Етап 1

 • ● Початок прийому заяв та документів – 15 серпня 2022 року;
 • ● Закінчення прийому заяв та документів- 24 серпня 2022 року;
 • ● Строки проведення фахових випробувань – 25-26 серпня 2022 року;
 • ● Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 серпня 2022 року;
 • ● Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 31 серпня 2022 року;
 • ●Терміни зарахування вступників не пізніше 02 вересня 2022 року

Етап 2

 • ● Початок прийому заяв та документів – 12 вересня 2022 року;
 • ● Закінчення прийому заяв та документів – 26 вересня 2022 року;
 • ● Строки проведення фахових випробувань – 27-28 вересня 2022 року;
 • ● Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 вересня 2022 року;
 • ● Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 29 вересня 2022 року;
 • ●Терміни зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Документи для вступу

Під час подання заяви до ХНУ вступник пред’являє особисто:

 • ● документ, що посвідчує особу (відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • ● військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • ● документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • ● екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • ● копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • ● копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
 • ● копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • ● шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.ПРОГРАМА фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування з відповідями для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки