АБІТУРІЄНТУ

МАГІСТР

Вступ на освітньо-професійну програму магістра за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки


2021


Для вступу до магістратури за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки необхідно успішно скласти:
 • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки;
 • фахове вступне випробування з іноземної мови (ЗНО);
 • додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами бакалавра з інших галузей).


ПРОГРАМА фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки


ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки


Тести фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки


Тести фахового вступного випробування з відповідями для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки


ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЬ Комп’ютерні науки в 2021р. :
 
Предмети для всіх спеціальностей факультету для вступу на бюджет/контракт
Перший предмет українська мова
Другий предмет математика
Третій предмет іноземна мова, історія України, біологія, географія, фізика, хімія
 
№ п/п Шифр Спеціальності Ліцензований обсяг, денна форма
бакалаврів магістрів докторів філософії
  Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
1 122 Комп’ютерні науки.

 

Освітня програма: Комп’ютерні науки

75 40 10
Підготовку студентів забезпечує  кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Тривалість навчання на першому (бакалаврському) рівні скороченої форми підготовки для студентів – випускників коледжів за спеціальностями:  122 Комп’ютерні науки становить 2 роки і 10 місяців.

Навчання на другому (магістерському) рівні триває 1 рік і 4 місяці за освітньо-професійними програмами.

Тривалість навчання на третьому (аспірантура, доктори філософії) рівні – 4 роки за спеціальностю 122 Комп’ютерні науки.


Хмельницький національний університет у 2021 році оголошує набір студентів до магістратури за  спеціальностями на основі освітніх рівнів Бакалавр/Спеціаліст/Магістр.

Форма навчання – денна, заочна, дистанційна.  Тривалість навчання – 1,5-2 роки.

Вступ на основі ОС магістр/ОКР спеціаліст  відбувається за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 УМОВИ ВСТУПУ ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ОС бакалавра за всіма формами навчання  вступники подають заяви лише в електронній формі. Хронологічні рамки вступної кампанії до магістратури:

 • Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 11 травня 2021 року;
 • Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування о 18:00 03 червня 2021 р. 
 • Основна сесія вступного випробування з іноземної мови відбудеться – 30 червня 2021 року;

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників) – з 22 червня до 25 червня 2021 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 23 липня 2021 року;

– Строки проведення фахових випробувань – з 19 липня до 30 липня 2021 року;

– Рекомендації для зарахування на бюджет  – не пізніше 02 серпня 2021 року;

– Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) – до 18:00  7 серпня 2021 року;

– Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 12 серпня 2021 року;

–  Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 серпня 2021 року.

Терміни додаткового прийому заяв та документів у паперовій формі, вступних випробувань, що проводить Хмельницький національний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем вищої освіти «магістр» для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:

Етап 1

 • Початок прийому заяв та документів – 09 серпня 2021 року;
 • Закінчення прийому заяв та документів-  25 серпня 2021 року;
 • Строки проведення фахових випробувань – 26-27 серпня 2021 року;
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 серпня 2021 року;
 • Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 30 серпня 2021 року;
 • Терміни зарахування вступників не пізніше 01 вересня 2021 року

Етап 2

 • Початок прийому заяв та документів – 07 вересня 2021 року;
 • Закінчення прийому заяв та документів – 27 вересня 2021 року;
 • Строки проведення фахових випробувань – 27-28 вересня 2021 року;
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 вересня 2021 року;
 • Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 30 вересня 2021 року;
 • Терміни зарахування вступників – не пізніше 01 жовтня 2021 року.

Документи для вступу

Під час подання заяви  до ХНУ вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу(відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
 • копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Контактна інформація: дзвонити ☏ (0382) 67 27 55, (067) 122 68 60, email: pkkhnu@ukr.net

 

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС магістра

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Комп’ютерні науки”.

 

 Збірники тестових завдань для вступників на ОС магістр (фахове вступне випробування)

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Комп’ютерні науки”.

Збірники тестових завдань для вступників на ОС магістр (іноземна мова)

1. Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету

2. Німецька мова для всіх спеціальностей університету

3. Французька мова для всіх спеціальностей університету

4. Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

5. Німецька мова для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

6. Французька мова для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

Посилання на джерело